Więcej informacji

Rozwiązania dla gmin

Moduł SMOK Integrator

W praktyce zdarza się, że firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, bądź letnim i zimowym utrzymaniem dróg na terenie jednej gminy lub miasta, korzystają z systemów monitorowania GPS różnych dostawców. Kontrola sposobu realizacji usług wiąże się wtedy z koniecznością pracy na kilku komputerach, bądź uruchomienia w komputerze jednocześnie kilku różnych aplikacji. Niedogodność tę eliminuje zastosowanie modułu SMOK Integrator. Moduł ten umożliwia monitorowanie i analizę danych z pojazdów różnych firm w jednej aplikacji uruchamianej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Dane z systemów monitorowania GPS różnych dostawców zbierane są poprzez ustandaryzowany interfejs wymiany danych.

SMOK Integrator umożliwia monitorowanie i analizę danych zarejestrowanych w systemach GPS/RFID/ ważenia różnych dostawców.

Moduł obsługi mieszkańca

Istotnym elementem systemu SMOK dla Gmin jest moduł obsługi mieszkańca przy pomocy którego mieszkaniec może sprawdzić harmonogram odbioru odpadów, status jego realizacji oraz zgłosić dodatkowy odbiór, bądź reklamację. Każdy z mieszkańców gminy lub miasta ma dostęp do modułu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, zabezpieczonej indywidualnym kodem dostępu.

Moduł aplikacji mobilnej dla kontrolerow

Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości dotyczące sposobu realizacji usługi mogą zostać zarejestrowane za pomocą predefioniowanych lub własnych notatek, do których jako załączniki można dołączyć zdjęcia. Notatki i zdjęcia są geotagowane (posiadają współrzędne geograficzne), dzięki czemu możliwa jest ich wizualizacja na cyfrowej mapie. Funkcje te realizuje aplikacja SMOK iPGO zainstalowana na urządzeniach mobilnych typu smartfon bądź tablet.

Więcej informacji dotyczących rozwiązań dla gmin w katalogu.

ZAUFALI NAM