Więcej informacji

SMOK Check Komunal

SMOK Check Komunal to czytnik ze stacją dokującą - najnowsze urządzenie produkcji Elte GPS, będące elementem modułu identyfikacji pojemników i kontenerów. Urządzenie służy do manualnego odczytu identyfikatorów RFiD na częstotliwościach 125 kHz i 134,2 kHz umieszczonych na pojemnikach – głównie kontenerach i pojemnikach typu „dzwon”.

Urządzenie zostało tak skonstruowane, aby nie było konieczności częstej wymiany baterii - jego ładowanie następuje poprzez stację dokującą.

Czytnik bezprzewodowo łączy się ze stacją dokującą, która przesyła numery odczytanych identyfikatorów do systemu SMOK.

Czytnik informuje użytkownika o trybie pracy, stanie naładowania akumulatora, zapełnieniu pamięci i poprawności odczytów identyfikatorów RFiD.

SMOK Check Komunal - manualny czytnik ze stacją dokującą

ZAUFALI NAM