Więcej informacji

Moduł identyfikacji kontenerów i pojemników typu dzwon

Połączenie możliwości Systemu Monitorowania Pojazdów SMOK z identyfikatorami RFID w standardzie UHF pozwoliło stworzyć proste i pewne narzędzie umożliwiające dysponowanie i nadzór nad kontenerami i pojemnikami typu „dzwon”.

Bieżący podgląd dokładnej lokalizacji pojazdów i kontenerów oraz szczegółowe archiwum tych danych pozwala poprawić zarządzanie i zmniejszyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podnosi także jakość świadczonych usług - daje pewność, iż kontenery znajdują się zawsze tam, gdzie są potrzebne, zostają dostarczone na czas i odebrane od klienta w ustalonym terminie.

Wersja automatyczna

Głównymi elementami systemu automatycznej identyfikacji kontenerów lub pojemników typu „dzwon” są antena i czytnik RFID/UHF. Czujnik obecności kontenera umożliwia, m.in. wykrycie kontenera niewyposażonego w identyfikator RFID/ UHF. Zaletą technologii RFID/UHF jest możliwość odczytu identyfikatorów RFID/UHF z odległości nawet kilkunastu metrów.

Czujnik obecności kontenera pozwala stwierdzić jego fizyczną obecność na pojeździe. Po załadowaniu kontener zostaje "wykryty" - fale odbijające się od powierzchni kontenera potwierdzają jego obecność. Czujnik pełni funkcję kontrolną i aktywującą w stosunku do czytnika RFID, pozwala także na usprawnienie zarządzania kontenerami, które nie posiadają transponderów.

identyfikacja kontenerów

Stwierdzenie obecności kontenera uaktywnia czytnik RFID umieszczany z tyłu kabiny pojazdu. W zależności od sposobu ładowania, każdy kontener zostaje wyposażony w jeden lub dwa identyfikatory RFID. Czytnik identyfikuje unikalny kod przypisany każdemu z nich. Zebrane informacje o obecności (z czujnika obecności) oraz unikalnym kodzie (czytnik identyfikatorów) kontenera przekazywane są do sterownika pojazdowego, skąd wraz z informacją o pozycji geograficznej pojazdu i czasie trafiają do oprogramowania.

Konstrukcja modułu identyfikacji kontenerów i pojemników typu dzwon pozwala na zastosowanie tego rozwiązania na różnych zabudowach.

Hakowiec

Bramowiec

Pojazd z HDS

Wersja manualna

Identyfikacja pojemników i/lub kontenerów może odbywać się również w sposób manualny, za pomocą bezprzewodowego dualnego czytnika RFID umożliwiającego również odczyt kodów kreskowych.

Dane zarejestrowane przez moduł identyfikacji kontenerów i pojemników typu dzwon mogą być prezentowane w aplikacji SMOK Net - w postaci raportów oraz wizualizowane na mapie cyfrowej.

Raport z miejsc załadunków pojemników typu dzwon wraz wizualizacją tych miejsc na mapie

Funkcje modułu identyfikacji kontenerów

Informacje o bieżącym położeniu pojazdu, przebytej trasie, kierunku i prędkości poruszania się oraz stanie czujników zbierane są przez sterownik i przesyłane na serwer, a następnie do komputerów w bazie floty. Sterownik zbiera także dane o obecności kontenera na pojeździe wraz z informacją o jego numerze. Komplet tych danych obsługiwany jest przez użytkownika za pomocą dedykowanego oprogramowania, które pozwala między innymi na:

  • wyświetlanie informacji o aktualnym położeniu pojazdów oraz o tym, czy pojazdy przewożą w danej chwili kontenery,
  • tworzenie zestawień wszystkich kontenerów pozostawionych w bazie bądź w terenie - wraz z adresami tych miejsc i nazwami klientów,
  • tworzenie listy wszystkich kontenerów pozostawionych w terenie na wybrany czas np. dłużej niż na tydzień lub przeznaczonych do przywiezienia do bazy - można taką listę przesłać jako zlecenie kierowcy bezpośrednio na terminal, jeżeli zostanie on zainstalowany,
  • tworzenie dziennych (tygodniowych, miesięcznych - z dowolnego okresu) raportów ilości i rodzaju kontenerów przewiezionych przez konkretny, wskazany pojazd,
  • wyznaczenie optymalnej kolejności przejazdu przez miejsca realizacji zamówień,
  • dzięki czujnikowi obecności - generowanie listy miejsc i czasu odebrania kontenerów nie posiadających identyfikatorów - takie dane służą kontroli przewozu kontenerów stanowiących własność innej firmy,
  • po wyznaczeniu kryteriów - wygenerowanie dowolnego raportu - wystarczy wskazać grupę kontenerów i/lub klientów oraz wskazać okresy czasu, które mają być ujęte w zestawieniu.

ZAUFALI NAM