Więcej informacji

Konfiguracja systemu identyfikacji pojemników na śmieci dla Alby Chorzów

Spółka Alba Chorzów jest częścią międzynarodowego koncernu Alba - jednego z największych przedsiębiorstw w branży oczyszczania i gospodarki odpadami w Europie. Od kilkudziesięciu lat Alba prowadzi szeroko pojętą działalność usługową w oparciu o bazy magazynowe oraz nowoczesny park maszynowy i transportowy. Usługi Alby Chorzów obejmują m.in.:

  • kontenerowy wywóz gruzu, papy, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
  • kompleksową obsługę firm z sektora przemysłowego,
  • selektywne gromadzenie odpadów i surowców u Klientów.

Mając na uwadze redukcję kosztów wykorzystania zasobów sprzętowych do realizacji poszczególnych zadań, jak również możliwość optymalizacji zarządzania chorzowskie przedsiębiorstwo wdrożyło innowacyjny system identyfikacji pojemników na odpady firmy ELTE GPS. Do podstawowych elementów wchodzących w skład tego systemu należą:

  • sterownik pojazdowy ET-GPS-GSM - komputer pokładowy zbierający informacje z czujników i urządzeń zainstalowanych na pojeździe i przesyłający je na serwer;
  • czytniki transponderów (tagów identyfikujących) - montowane na pojazdach przy uchwytach służących do podnoszenia pojemników; standardowo śmieciarkę wyposaża się w trzy takie czytniki, natomiast na hakowcu z dźwigiem HDS (opróżniający pojemniki typu dzwon) montuje się jeden czytnik. Odpowiednio urządzenia te montowane są do narzędzia wrzutowego oraz ramienia dźwigu i mają za zadanie odczytywać unikalne numery transponderów;
  • transpondery - komponenty systemu montowane do pojemników na odpady - każdy transponder posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, co umożliwia przyporządkowanie danych numerów pojemników do konkretnej posesji.
  • dedykowane oprogramowanie - aplikacje GPS Monitor i Rejestr GPS umożliwiające śledzenie na mapie i zarządzanie pojazdami w czasie rzeczywistym oraz analizę i wizualizację danych zarejestrowanych przez sterownik GPS.

Za pomocą systemu identyfikacji pojemników Alba Chorzów zarządza zarówno odbiorem standardowych pojemników na odpady (o pojemności 120, 240 i 1100 litrów), jak również opróżnianiem pojemników do segregacji typu dzwon - przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (szkło, papier, plastik, aluminium). Dodatkowo, system wdrożony w Albie Chorzów doposażono w czujnik pracy narzędzia wrzutowego śmieciarek - informujący, kiedy pojemnik jest podnoszony. Jednocześnie system identyfikacji pojemników umożliwia stały monitoring ilości paliwa w zbiorniku za pomocą sond paliwa CH1.

Rozpoznawane przez czytniki numery identyfikujące opróżniane pojemniki przesyłane są przez system wraz z informacją o miejscu (współrzędne geograficzne) i czasie opróżniania pojemnika na serwer. Dostarczane wraz z systemem oprogramowanie umożliwia obserwowanie na mapie zarejestrowanych przez sterownik informacji dotyczących m.in.: lokalizacji dowolnie wybranego pojazdu bądź całej grupy pojazdów, ruchu pojazdu, prędkości chwilowej pojazdu oraz wykonywanej pracy. Wszystkie informacje zarejestrowane przez system na bieżąco archiwizowane są w bazie danych. Na podstawie zarejestrowanych zdarzeń dedykowane aplikacje umożliwiają generowanie zestawień i raportów, a także dają sposobność udokumentowania zakresu wykonanej pracy, co pozwala w łatwy i szybki sposób rozliczać się z Klientami.

System identyfikacji pojemników na odpady firmy ELTE GPS to innowacyjne rozwiązanie stanowiące niezbędne narzędzie do kontroli i sprawnego zarządzania parkiem maszynowym i transportowym w branży komunalnej na obszarze techniczno-ekonomicznym. Wdrożenie systemu poprawia jakość świadczonych usług i obsługę Klienta, jak również wpływa na efektywność i dokładność wykonywanych zleceń. Ponadto stały monitoring zasobów sprzętowych znacząco wpływa na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.

System identyfikacji pojemników na odpady

ZAUFALI NAM