Więcej informacji

System monitorowania pojazdów SMOK dla branży komunalnej

System Monitorowania Pojazdów SMOK sprosta wszystkim oczekiwaniom klienta. Od najprostszych, związanych z monitorowaniem lokalizacji pojazdów, używanych do odbioru odpadów (tzw. minimum ustawowe), aż po zaawansowane technologicznie systemy, które spełniają wysoko postawione wymagania ze strony zamawiającego.

System umożliwia obserwację pozycji geograficznej pojazdu w czasie rzeczywistym na cyfrowej mapie oraz archiwizację informacji o prędkości, kierunku poruszania się, trasie oraz parametrach eksploatacyjnych pojazdu - po zamontowaniu odpowiednich czujników lub podłączeniu sygnałów.

Informacje o lokalizacji pojazdu oraz innych jego parametrach pracy przekazywane są do sterownika GPS, a dalej drogą transmisji danych GSM/GPRS wysyłane do serwera. Do informacji rejestrowanych dodatkowo należy poziom paliwa, zużycie paliwa, obroty, otwarcie odwłoka, praca urządzenia wrzutowego lub dane z zamontowanych czujników pozwalających między innymi dokonywać odczytu i prezentacji miejsca wyładunku odpadów (czujnik otwarcia odwłoka, praca przystawki mocy).

Poprzez system monitorowania firmy ELTE GPS użytkownicy otrzymują narzędzie umożliwiające optymalizację tras przejazdu pojazdów komunalnych, a dla gmin to źródło informacji o sposobie postępowania z odpadami przez firmy komunalne.

Do wybranych funkcji oprogramowania należy:

  • wyświetlanie bieżącej pozycji obiektu na mapie w formie graficznej oraz tabelarycznej i podpowiedzi do obiektu,
  • możliwość rejestracji obrazu z obiektu,
  • wyświetlanie informacji o aktualnym stanie lub wielkości parametrów z podłączonych sygnałów i czujników,
  • kontrola wyjazdu i wjazdu w zdefiniowany obszar (np. teren bazy, składowiska odpadów, itp.),
  • rejestrowanie informacji o zjeździe z zadanej trasy wzorcowej,
  • wyświetlanie komunikatu alarmu oraz sygnalizacja akustyczna i SMS w przypadku np. ubytku paliwa, otwarcia korka wlewu paliwa poza zdefiniowanym obszarem, jazdy z niewłaściwą prędkością, obrotami, zjazdu z zadanej trasy wzorcowej, itp.
  • wizualizacja na mapie miejsc postojów, tankowań, ubytków paliwa, załączenia przystawki mocy, otwarcia odwłoka, pracy urządzenia wrzutowego, HDS, itp.
  • tworzenie raportów tankowań, ubytków, zużycia i średniego zużycia paliwa, tras przejazdów, miejsca i czasu pracy urządzeń, np. urządzenia wrzutowego, otwarcia odwłoka,
  • sygnalizacja utraty łączności z pojazdem powyżej określonego przez użytkownika czasu,
  • zmiana pozycji pojazdu przy włączonym trybie postoju.

Zarejestrowane w pojeździe dane są przesyłane i zapisywane na serwerze (przechowywane na nim przez dowolny okres czasu, nawet 5 lat), i mogą być w każdej chwili użyte zarówno do ich prezentacji oraz tworzenia złożonych raportów. Użytkownik ma możliwość przeglądania tych danych, przeszukiwania ich według wybranych kryteriów oraz generowania zestawień w formie tabelarycznej bądź graficznej (wykresy).

Analizie podlegają nie tylko informacje dotyczące położenia i prędkości pojazdu, ale także te dotyczące pracy wszystkich zamontowanych czujników, które zostały podłączone do sterownika GPS. Dane z zestawień tabelarycznych mogą być eksportowane do innych aplikacji (bazy danych, arkuszy kalkulacyjnych), w celu dalszej pracy nad nimi.

monitoring śmieciarki

Monitorowanie pracy śmieciarki

Oprogramowanie systemu umożliwia, między innymi tworzenie tabelarycznych zestawień czasów jazd i postojów, zaplanowanie i zestawienie odstępstw od zaplanowanej ilości odwiedzin danego punktu (np. miejsca odbioru odpadów) w zadanym okresie.

Modułowa budowa Systemu monitorowania pojazdów SMOK pozwala na jego rozbudowę o kolejne funkcje dedykowane dla branży komunalnej, takie jak:

Oprócz możliwości rozbudowy systemu o funkcje typowe dla branży komunalnej występuje opcja montażu w pojazdach dodatkowych urządzeń pozwalających na: kontrolę zużycia paliwa czy kontrolę czasu pracy kierowców.

ZAUFALI NAM