Więcej informacji

Moduł terminala PDA

Dotykowy terminal PDA stanowi jeden z podstawowych elementów składowych systemu SMOK - wspomaga i usprawnia proces odbioru odpadów komunalnych. Terminal umożliwia realizację wielu funkcji, m.in. możliwość komunikacji z kierowcą, nawigacji GPS, diagnostyki elementów systemu GPS/RFID. Umożliwia również wyświetlenie planu trasy w postaci zestawienia Punktów Gromadzenia Odpadów. W razie wystąpienia nieprawidłowości obsługa pojazdu może je raportować za pomocą predefiniowanych lub własnych notatek, do których jako załączniki można dołączyć zdjęcia z cyfrowego aparatu fotograficznego.

Funkcja "Diagnostyka" w terminalu PDA umożliwia sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń systemu SMOK zainstalowanych na pojeździe.

Terminal umożliwia wyświetlenie zaplanowanej trasy w postaci zestawienia Punktów Gromadzenia Odpadów.

Funkcja „Nawiguj”, poprzez zainstalowaną w terminalu aplikację Auto-Mapa, pozwala na automatyczne nawigowanie do wybranego Punktu Gromadzenia Odpadów bez konieczności wprowadzania jego adresu.

Terminal umożliwia wyświetlanie listy pojemników (wraz z informacją o ich typie, pojemności oraz przeznaczeniu) przewidzianych do odbioru w ramach zaplanowanej trasy.

W razie wystąpienia nieprawidłowości obsługa pojazdu może je zgłaszać za pomocą predefiniowanych lub własnych notatek. Notatka może być przypisana do Punktu Gromadzenia Odpadów lub do konkretnego pojemnika albo worka. Do terminala PDA można podłączyć cyfrowy aparat fotograficzny z wyjściem wideo. Zapisane w terminalu zdjęcie jest załącznikiem do notatki dokumentującej nieprawidłowości stwierdzone w Punkcie Gromadzenia Odpadów. Zarejestrowane notatki oraz zdjęcia mogą być przekazywane w trybie online do aplikacji SMOK Net.

Oprogramowanie terminala sygnalizuje nieprawidłowości w trakcie realizacji trasy – np. odbiór pojemnika nieprzewidzianego w planie trasy.

Terminal umożliwia obustronną komunikację z dyspozytorem.

Terminale dostępne są również w wersji przeznaczonej do montażu na zabudowie pojazdu. Obudowa wykonana jest z elementów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz na drobne uszkodzenia mechaniczne. Obsługa terminala zewnętrznego odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych znajdujących się na jego obudowie.

ZAUFALI NAM