Więcej informacji

System SMOK w VIA4

Firma VIA4 S.A. to operator autostrady A4 Katowice - Kraków realizujący usługi eksploatacji i utrzymania, do których należy między innymi eksploatacja systemu poboru opłat, zarządzanie ruchem na autostradzie, utrzymywanie wyposażenia autostrady w odpowiednim stanie technicznym oraz pełne utrzymanie całości obszaru autostrady.

W celu zapewnienia stałej kontroli nad pojazdami oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy i kontroli jakości realizowanych usług firma VIA4 wdrożyła System Monitorowania Pojazdów SMOK.

Wszystkie pojazdy zostały wyposażone w sterownik pojazdowy GPS, dzięki któremu informacje o położeniu pojazdu, jego prędkości, czy też pracy odpowiednich urządzeń, czujników przesyłane są do oprogramowania umożliwiającego bieżące monitorowanie pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym i archiwizację zarejestrowanych danych.

Pojazdy ciężarowe wyposażono w urządzenia umożliwiające kontrolę paliwa i tak m.in. zastosowano w nich sondy paliwa oraz podłączenie do szyny CAN, zamontowano również czujniki otwarcia korka wlewu paliwa wraz z sitkami antykradzieżowymi uniemożliwiającymi upust paliwa ze zbiorników. W przypadku małych i dużych pojazdów dostawczych oraz ciągników rolniczych zastosowano podpięcie do szyny CAN lub fabrycznie zamontowanego w pojeździe pływaka.

Do sterowników pojazdowych pojazdów podłączono również inne akcesoria, takie jak:

 • czujniki otwarcia pokrywy silnika,
 • czytniki identyfikatorów "Dallas" w celu identyfikacji kierowcy,
 • terminale PDA w pojazdach patrolowych w celu rejestrowania zdefiniowanych zdarzeń drogowych (statusy),
 • urządzenia rejestrujące pracę wysięgników, głowic roboczych i pracę kosiarek (czujnik pracy wałka odbioru mocy) w pojazdach ciężarowych i rolniczych,
 • podłączenie sygnału pracy szczotki lewej i szczotki prawej,
 • podłączenie sygnału pracy urządzenia koszowego (czujnik zbliżeniowy) w zwyżce,
 • czujniki pługa i posypu w pojazdach utrzymania zimowego dróg.

Elte GPS wyposażyło również stanowisko dyspozytorskie w infrastrukturę sprzętową oraz ekrany niezbędne do pracy w systemie i monitorowania posiadanej przez VIA4 floty. Sprzęt został skonfigurowany w sposób umożliwiający jednoczesne wyświetlanie trzech różnych obrazów na każdym z monitorów o rozdzielczości 1920x1080 lub jednego na wszystkich ekranach tworzącego obraz o rozdzielczości 5760x1080.

Firma VIA 4 ma możliwość monitorowania położenia pojazdów przy pomocy tzw. aplikacji webowej SMOK oraz instalowanej aplikacji GPS Monitor oraz Rejestr GPS. Wdrożone oprogramowanie umożliwia wyświetlanie pozycji pojazdów na dodatkowej mapie uwzględniającej tylko koncesyjny odcinek autostrady A4. Na mapę tą został naniesiony kilometraż oraz charakterystyczne punkty autostrady takie jak węzły autostradowe, przejazdy awaryjne oraz punkty POI. W/w oprogramowanie umożliwia określenie lokalizacji każdego z monitorowanych pojazdów poprzez rysowanie trasy przejazdu, jak również podgląd bieżących stanów wejść oraz wyjść wszystkich urządzeń.

Korzyści z wdrożenia systemu to m.in.:

 • możliwość monitoringu bieżącego położenia pojazdów co skraca czas reakcji w przypadku zdarzenia drogowego występującego na autostradzie,
 • szybki sposób przekazywania przez kierujących pojazdami informacji / statusów o aktualnym stanie pracy (np. dojazd na miejsce zdarzenia, zakończenie prac) do operatora poprzez zamontowane w pojazdach patrolowych terminale PDA,
 • precyzyjne określenie czasów reakcji na zdarzenia drogowe,
 • kontrola realizacji prac związanych z utrzymaniem autostrady zimą, dzięki montażowi w pojazdach dodatkowych urządzeń, takich jak czujnik posypu czy położenia pługa - operator może sprawdzić czy dany fragment drogi został odśnieżony,
 • pomiar rzeczywistego czasu pracy kierowców – identyfikacja pracowników poprzez logowanie do systemu za pomocą pastylki "Dallas",
 • minimalizacja ryzyka kradzieży, pomiaru stanu i zużycia paliwa dzięki zastosowaniu w pojazdach sond i czujników korków wlewu,
 • aplikacja webowa pozwala na import tankowań z zewnętrznego systemu (własna stacja paliw) przez co istnieje możliwość porównania wartości wydanego i zatankowanego paliwa.

ZAUFALI NAM