Więcej informacji

Moduł kontroli wykonywanych zadań w systemie SMOK

Dzięki połączeniu funkcjonalności systemu śledzenia obiektów SMOK z modułem kontroli wykonywanych zadań otrzymujemy narzędzie, które pozwala nie tylko na optymalizację kosztów prowadzenia usług, ale również zapewnia ich realizację we właściwym miejscu i czasie.

W celu podwyższenia standardów obsługi klientów oraz usprawnienia pracy kierowców, powstał moduł kontroli wykonywanych zadań. Moduł pozwala na planowanie, optymalizację oraz kontrolę stanu realizacji wykonywanych zadań.

Funkcjonalność modułu

Moduł kontroli wykonywanych zadań to rozwiązanie pozwalające na ich realizację w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych oraz bezterminowych. Wprowadzone do systemu zadania mogą obejmować dowolną liczbę zleceń, które są przypisane do konkretnych klientów określonych punktem geograficznym.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez moduł m.in. należą:

 • wprowadzanie, planowanie i kontrola stanu realizacji poszczególnych zadań oraz zleceń przypisanych do danego pojazdu,
 • gromadzenie wszystkich danych dotyczących obsługiwanych klientów oraz możliwość ich aktualizacji i edycji bez zagrożenia wystąpienia zdublowanych informacji,
 • klasyfikacja klientów oraz przydzielanie ich do grup wg. własnego kryterium lub określonych obszarów, np. województw, zdefiniowanych terenów za pomocą dowolnego kształtu,
 • przypisywanie dokładnej lokalizacji klienta (geokodowania) bezpośrednio z wyświetlanej mapy lub importu tych informacji z zewnętrznych źródeł danych,
 • tworzenie szablonów zadań wraz ze zleceniami, które umożliwiają szybkie tworzenie powtarzających się zadań,
 • wyszukiwanie zleceń według zadanego kryterium,
 • importowanie (z geokodowaniem) z zewnętrznych źródeł danych zadań do zrealizowania oraz optymalizacja kolejności wykonywania zleceń,
 • tworzenie skróconych lub szczegółowych harmonogramów z możliwością szybkiego i łatwego dodawania nowych zadań i zleceń lub modyfikowania już stworzonych,
 • automatyczne zatwierdzanie zleceń na podstawie lokalizacji, dodatkowych czujników czy poprzez terminal PDA zamontowany w pojeździe,
 • tworzenie planów urlopów i dni wolnych od pracy dla poszczególnych kierowców (pojazdów), które zostają uwzględnione w module zadania, podczas planowania zadań i zleceń dla danego pojazdu,
 • przesyłanie zoptymalizowanej listy zleceń wraz ze stanem realizacji do terminala PDA zamontowanego w pojeździe, dzięki czemu kierowca otrzymuje na bieżąco informacje o swoim planie trasy i aktualnych jego zmianach.
Terminal

Terminal pojazdowy z informacją o trasówce

Korzyści z zastosowania

Moduł kontroli wykonywanych zleceń to doskonałe narzędzie do planowania logistycznego zleconych zadań, kontroli wykonywanych zleceń oraz pozwalające na udokumentowanie, że przeprowadzona usługa była wykonana w odpowiednim miejscu i czasie. Otrzymane informacje mogą być wykorzystywane zarówno do optymalizacji zadań floty oraz wewnętrznej kontroli, czy też celem przedstawienia wyników klientowi, gdy zajdzie taka konieczność.

Wykaz zadań do realizacji przydzielonych do wybranego pojazdu

Do korzyści jakie można otrzymać z zastosowania modułu można zaliczyć:

 • poprawę organizacji pracy kierowców poprzez rozliczanie ich z wykonywanych zadań,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania firmy dzięki optymalizacji listy zleceń oraz trasy załogi,
 • obsługę większej ilości zleceń,
 • automatyczne wykrywanie nieprawidłowości występujących w procesie realizacji usług, między innymi dzięki kontroli czasu potrzebnego na wykonanie danego zlecenia,
 • zadowolenie klienta z dostarczonych usług przeprowadzonych w odpowiednim miejscu i czasie,
 • eliminację błędów polegających na stworzeniu zadania (zlecenia) podczas dnia wolnego danego kierowcy.

W wyniku zbieranych informacji przez moduł możliwe jest tworzenie przejrzystych raportów oraz zestawień, zapewniających dokonanie oceny poprawności realizacji zaplanowanych zadań przez załogi oraz określenie kosztów wykonywanych zleceń.

ZAUFALI NAM