Więcej informacji

Optymalizacja tras w systemie SMOK

Optymalizacja w systemie SMOK pozwala w dużym stopniu usprawnić i przyspieszyć proces planowania tras przejazdów przez co podnosi jakość obsługi klienta. Moduł optymalizacji uwzględnia wszystkie parametry potrzebne do efektywnego planowania tras z wykorzystaniem posiadanej floty. Efektem tego jest możliwość realizacji większej liczby zleceń w krótszym czasie, co skutkuje wzrostem przychodów firmy przy obniżeniu kosztów transportu i działalności, jednocześnie zachowując wysoką jakość świadczonych usług.

Głównym problemem osób zajmujących się planowaniem tras jest optymalne wykorzystanie floty i zaplanowanie trasy przejazdu tak aby, obsługując wszystkich klientów w zleconych zadaniach, auta przejechały jak najmniejszą ilość kilometrów w najkrótszym możliwym czasie.

Podczas planowania optymalnej trasy, planista musi uwzględnić szereg podstawowych parametrów m.in. możliwości floty pod względem liczby dostępnych pojazdów, ich pojemności i ładowności, a także ilości oraz rodzaju i gabarytu ładunków. Jednak w rzeczywistości oprócz podstawowych parametrów należy uwzględnić dodatkowe czynniki, które wpływają znacząco na etap planowania, do których możemy dodatkowo zaliczyć czas pracy kierowcy, czas załadunku/rozładunku czy też godziny odbioru/dostawy u klienta.

Takie operacje optymalizacyjne pochłaniają dużą ilość czasu osobie planującej i nie pozwalają w pełni wykorzystać potencjału posiadanej floty.

Moduł optymalizacja w systemie SMOK podczas planowania tras dla poszczególnych zadań, uwzględnia szereg zmiennych i parametrów, tak aby najefektywniej realizować każde zadanie. W systemie do podstawowej grupy parametrów i zmiennych, które są uwzględniane podczas optymalizacji trasy, zaliczamy:

 • rodzaj, ilość i gabaryty ładunku,
 • czas trwania wizyty, np. załadunku/rozładunku w danym punkcie,
 • dowolne definiowane godziny wizyt (odbioru, dostawy, punktu nadania) w punkcie z tolerancją okna czasowego,
 • częstotliwość odwiedzin,
 • rodzaje oraz dostępność pojazdów,
 • dopuszczalną ilość załadunku pojazdów pod względem pojemności, gabarytów i wagi z uwzględnieniem tolerancji przekroczenia tych parametrów,
 • priorytet w wykonywaniu wizyt,
 • harmonogram,
 • przerwy zgodne z ustawą o transporcie drogowym,
 • normatywny koszt przejazdu 1km – w cyklu miejskim i pozamiejskim,
 • koszt roboczogodziny.

Po wprowadzeniu przez użytkownika odpowiednich parametrów i zmiennych, moduł ułoży trasy wg. wyznaczonych przez planistę kryteriów.

Trasa przed optymalizacją

Trasa po optymalizacji

Moduł optymalizacji umożliwia również optymalizację kolejności wcześniej zaplanowanych tras wg. następujących trybów / szablonów:

 • prosty,
 • rozwożenie,
 • zbieranie.

Tryb optymalizacji prostej optymalizuje trasy głównie pod względem odwiedzenia wszystkich zaplanowanych punktów w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszej liczbie przejechanych kilometrów. Moduł podczas planowania bierze pod uwagę zdefiniowane godziny wizyt (uwzględniając zadaną tolerancję czasową) oraz zaplanowany czas trwania wizyty w punkcie.

Tryb rozwożenie i zbieranie to dwa analogiczne tryby optymalizacji, różniące się jedynie kolejnością przebiegu procesów w realizacji usług.

Obydwa tryby optymalizacji trasy uwzględniają zarówno odwiedziny wszystkich punktów zadania w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszej liczbie przejechanych kilometrów, ale także inne parametry mające duże znaczenie przy tego typu optymalizacji. Przy optymalizacji dla rozwożenia/zbierania ważnym parametrem, uwzględnianym przez system, jest pojemność i ładowność pojazdu, który wykonuje dane zadanie oraz czas trwania rozładunku/załadunku w danym punkcie, czy też możliwe godziny odwiedzin. Moduł wyznaczając optymalne trasy, dla poszczególnych aut, bierze pod uwagę wszystkie parametry i wyznacza trasy tak, aby ilość wymaganych przeładunków, potrzebnych do dalszego rozwiezienia lub zebrania, była jak najmniejsza przy minimalnej liczbie przebytych kilometrów.

Korzyści z zastosowania

 • zwiększenie wydajności pracy planistów i osób realizujących zadania,
 • zmniejszenie ilości przejechanych kilometrów oraz czasu realizacji zleceń,
 • optymalizacja przydzielonych zadań,
 • optymalizacja liczby pojazdów,
 • obniżenie kosztów transportu,
 • poprawa jakości wykonywanych usług,
 • efektywniejsze realizowanie zadań,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • kontrola poprawności wykonywanych zleceń.

Przykłady zastosowań

Moduł optymalizacji tras został zaprojektowany tak, aby można było wykorzystać go w różnych branżach i firmach, m.in. w:

 • handlowych,
 • kurierskich,
 • spedycyjnych,
 • dystrybucyjnych,
 • transportowych,
 • komunalnych.

Tryb prosty optymalizacji najlepiej sprawdza się podczas planowania tras dla przedstawicieli handlowych oraz firm transportowych, gdzie nie zachodzi konieczność powrotu na bazę dla pośredniego załadowania lub rozładowania auta, podczas wykonywania zadania, wynikającego z ograniczenia pojemności lub ładowności pojazdu.

Optymalizacja w trybie rozwożenie znajduje zastosowanie głównie w firmach kurierskich oraz firmach zajmujących się dystrybucją towarów, gdzie zachodzi potrzebna optymalizacji uwzględniająca pojemność, gabaryty, ładowność auta czy ilość powrotów do magazynu załadunkowego. Tryb ten ułatwia organizację pracy i pozwala dokładnie zaplanować optymalną trasę, tak aby odwiedzić wszystkie zaplanowane miejsca (w zadanym przedziale czasowym), uwzględniając godziny otwarcia oraz priorytet odwiedzin, przy jak najmniejszej ilości kilometrów.

Tryb optymalizacji trasy pod kątem zbierania idealnie sprawdza się w branży komunalnej, a w szczególności w przedsiębiorstwach oczyszczania miasta. Moduł, biorąc pod uwagę pojemności pojazdów i pojemników, planuje trasę tak, aby powroty na składowisko odpadów celem zrzutu zebranych nieczystości, były wykonywane w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszej liczbie przejechanych kilometrów. Utworzone w module zoptymalizowane trasy i zastosowane w procesie świadczenia usług, zwiększają efektywność przeprowadzanej zbiórki odpadów poprzez wzrost ilości wykonywanych zleceń w tym samym czasie pracy co przed optymalizacją.

Moduł optymalizacji jest niezbędnym rozwiązaniem wspomagającym pracę planistów podczas planowania optymalnych tras przejazdu. Wykorzystywany jest on z powodzeniem w wielu firmach zarówno transportowych, usługowych jak i komunalnych. Zastosowanie rozwiązania umożliwia zwiększenie wydajności pracy planistów, osób realizujących zadania floty zaangażowanej w dostarczanie usług, co przekłada się na obsługę większej liczby zleceń w krótszym czasie. W konsekwencji większa ilość realizowanych usług to wzrost zysków z prowadzonej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

ZAUFALI NAM