Więcej informacji

System Dystrybucji Paliwa

Zarządzasz flotą pojazdów w przedsiębiorstwie, a ich tankowanie odbywa się z własnych dystrybutorów paliwa zlokalizowanych na terenie firmy? Na potrzeby kontroli i rozliczania zużycia paliwa został opracowany i wykonany System Dystrybucji Paliwa Elte GPS. Dzięki jego zastosowaniu można nadzorować ilość paliwa wydanego z przenośnych stacji paliwowych (zbiorników).

Poprzez wyposażenie stacji paliwowych w terminal zbiornika oraz zastosowanie czytników umożliwiających identyfikację pracowników i pojazdów możliwe jest monitorowanie ilości zatankowanego i  wydanego paliwa.

Przed każdym tankowaniem przenośnych stacji paliwowych lub wydawaniem paliwa do pojazdów wymagana jest autoryzacja kartą identyfikacyjną osoby uprawnionej do wykonania danej czynności. Następnie przy wykorzystaniu sieci GSM na serwer zostają przesłane dane dotyczące ilości paliwa zatankowanego do zbiornika i wydanego do pojazdu wraz z informacją, kto tę czynność wykonał.

Z takiego rozwiązania korzysta przedsiębiorstwo Koma Usługi Komunalne – które działa i dynamicznie rozwija się na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Do podstawowych funkcji terminala zbiornika należy:

 • Identyfikacja czynności tankowania zbiorników i wydawania paliwa na podstawie unikalnej karty pracownika i/lub pojazdu;
 • Podwójna autoryzacja procesu wydawania paliwa, na przykład pracownik / pojazd;
 • Uruchamianie pompy w zbiorniku tylko po pozytywnym przejściu procesu autoryzacji za pomocą kart identyfikacyjnych;
 • Możliwość wprowadzania do terminala stanu licznika pojazdu lub motogodzin maszyny przez rozpoczęciem wydawania paliwa;
 • Przekazywanie do systemu informacji o lokalizacji przenośnej stacji paliwowej, możliwe dzięki wyposażeniu terminala w moduł GSM;
 • Rejestracja i przekazywanie, poprzez moduł GSM, informacji o ilości paliwa znajdującej się w zbiorniku po jego zatankowaniu oraz po wydaniu do pojazdu;
 • Możliwość wydania z góry określonej przez pracownika lub dowolnej ilości paliwa.

Funkcjonalności systemu:

 • Zdalny odczyt bieżących informacji o ilości paliwa w zbiornikach;
 • Ewidencja i archiwizacja wszystkich przypadków tankowania i wydawania paliwa;
 • Generowanie raportów napełniania zbiorników i wydawania paliwa do pojazdów;
 • Tworzenie wykresu obrazującego zmiany stanu paliwa w zbiorniku w danym zakresie czasu (w przypadku zastosowania sondy pomiaru poziomu paliwa);
 • Możliwość konfigurowania ustawień sytemu – dodawanie kart pojazdów i pracowników, kart serwisowych oraz zarządzanie ich uprawnieniami;
 • Kompensacja temperaturowa wydawanego paliwa;
 • Korekta ilości paliwa w zbiorniku dokonywana wyłącznie przez uprawnionego pracownika;
 • Sterowanie pompą paliwa;
 • Wizualizacja miejsca lokalizacji przenośnych stacji paliwowych na cyfrowej mapie.

Możliwe jest dodatkowe wyposażenie stacji paliwowej w sondę poziomu paliwa, co - oprócz kontroli ilości uzupełnionego i wydanego paliwa - pozwala na wykrywanie przecieków, kradzieży i innych przyczyn ubytku paliwa w zbiorniku. Pozwala również na definiowanie alarmów (SMS, e-mail), gdy poziom paliwa w zbiorniku spadnie poniżej określonej wartości.

Integracja Systemu Dystrybucji Paliwa Elte GPS z systemem monitorowania pojazdów SMOK zapewnia pełny nadzór nad gospodarką paliwową w przedsiębiorstwie od momentu napełnienia stacji paliwowej aż do wykorzystania paliwa przez pojazdy lub maszyny.

Zastosowanie modułu kontroli paliwa w systemie SMOK w pojazdach i maszynach, pozwala sprawdzić, czy całe wydane paliwo trafiło do zbiornika pojazdu i maszyny. Tym samym pomaga wykryć ewentualne nadużycia związane z paliwem.

ZAUFALI NAM