Więcej informacji

System zarządzania flotą transportową

System Zarządzania Flotą Transportową to rozwiązanie służące do monitoringu i ochrony pojazdów, kierowców oraz przewożonych ładunków. Jest to narzędzie wspomagające zarządzanie flotą i optymalizację jej wykorzystania oraz kontrolę przeprowadzanych procesów transportowych w przedsiębiorstwie, stąd też z powodzeniem działa on w wielu firmach transportowych.

Oferowany System stwarza możliwość:

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na wprowadzenie sporych oszczędności, dlatego też można go polecić wszystkim firmom transportowo-spedycyjnym lub innym dysponującym własnym parkiem samochodowym.

Dane dotyczące aktualnej pozycji i prędkości pojazdu wraz z innego typu dodatkowymi danymi dotyczącymi np. poziomu paliwa w zbiorniku, temperatury ładowni, otwarcia lub zamknięcia drzwi (klapy) itp. rejestrowane są w wewnętrznej pamięci sterownika pojazdowego GPS, a następnie dzięki wykorzystaniu technologii GPRS przesyłane do centrum monitoringu, gdzie podlegają szczegółowym analizom. Istnieje możliwość pobierania przez urządzenie pojazdowe GPS danych bezpośrednio z tachografu (które są dostępne na jego wyjściu) takich jak: prędkość, ilość przejechanych kilometrów, obroty silnika i zapisywania ich w pamięci sterownika.

Urządzenia pojazdowe GPS montowane w pojazdach mogą współpracować z różnymi urządzeniami/elementami dodatkowo montowanymi w pojeździe za pośrednictwem oferowanych przez nas interfejsów. Najczęściej używanymi są: interfejs do magistrali CAN, mikroprocesorowe sondy paliwa, interfejs do analogowego czujnika poziomu paliwa, transponderowy czujnik korka wlewu paliwa, terminale pojazdowe, interfejs "obraz".

Występuje możliwość montażu do urządzenia pojazdowego szeregu dodatkowych akcesoriów, np.: przycisku anty-napadowego, zestawu głośno-mówiącego, mikrofonu podsłuchowego, czytnika i chipa identyfikującego kierowcę, chipa identyfikującego naczepę i innych.

Jednocześnie dzięki opracowaniu specjalistycznego oczujnikowania instalowanego na cysternach (posiadającego wymagane atesty anty-wybuchowe) system nasz z powodzeniem wykorzystywany jest do monitorowania oraz kontroli przewozów paliw i gazów.

lokalizacja gps

Lokalizacja GPS - schemat przepływu informacji

Wdrożenie Systemu Zarządzania Flotą Transportową to :

  • sprawne zarządzanie transportem, spedycją poprzez zoptymalizowanie tras przejazdów, liczby postojów, pustych przebiegów,
  • usprawnienie kontroli przewozów,
  • kontrola prędkości - możliwość wprowadzenia systemu motywującego do jazdy oszczędnej i zgodnej z przepisami,
  • sprawdzenie punktów stałych (bazy, klientów, granic itp.),
  • kontrola strefy przebywania pojazdu (granica, województwo, miasto),
  • kontrola właściwej pracy pojazdu (stanu akumulatora, temperatury, obrotów silnika),
  • kontrolowanie czasu pracy kierowców, ilości faktycznie wykonanych kursów, a w związku z tym, występuje możliwość weryfikacji poprawności wypełnianych przez kierowców kart drogowych poprzez porównanie ich z "Raportem drogowym" stanowiącym zbiorczą analizę zarejestrowanych przez system danych,
  • kontrola temperatury chłodni, cysterny z gazem, naczepy,
  • ochrona pojazdu przed kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.

ZAUFALI NAM