Więcej informacji

Transponderowy czujnik krańcowy

Transponderowy czujnik krańcowy służy do kontroli położenia elementów ruchomych, takich jak drzwi lub klapy. Dzięki wykorzystaniu transponderów o niepowtarzalnych numerach, czujnik ten praktycznie nie może zostać "oszukany".

Czujnik transponderowy ET-CZ-101 to zbliżeniowa odmiana czujnika krańcowego. Zbudowany jest on z trzech elementów: transpondera, czytnika i koncentratora.

Czytnik przesyła informację poprzez łącze RS-485 do koncentratora kiedy w polu odczytu (fale radiowe o częstotliwości 125 kHz) znajduje się transponder o unikalnym numerze, znanym czytnikowi. W przypadku, gdy z pola odczytu zostanie usunięty transponder, informacja o tym zdarzeniu jest natychmiast przekazywana do koncentratora.

Transponder, zbudowany z układu scalonego i anteny, umieszczonych w obudowie z tworzywa sztucznego i stanowi ruchomą część czujnika. Do jego zamocowania na kontrolowanym obiekcie służy specjalna osłona. Czytnik transpondera składa się z dwóch części: anteny umieszczonej w niewielkiej (ok.10 mm) odległości od transpondera i układu sterowania. Antena i układ sterowania połączone są przewodem, którego długość może wynosić kilkanaście metrów. Wewnątrz układu sterowania znajdują się elementy zabezpieczające, których zadaniem jest dostarczyć do anteny sygnał o parametrach iskrobezpiecznych.

Koncentrator jest urządzeniem pośredniczącym w przekazywaniu informacji o stanie czytników do urządzenia rejestrującego (sterownika ET-GPS-GSM). Umożliwia on podłączenie do 4 czujników transponderowych. Rozbudowany układ zasilania i sterowania czytnikami zapewnia tym ostatnim możliwość pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem. Koncentrator powinien być montowany poza strefą zagrożoną.

ZAUFALI NAM