Więcej informacji

Moduł Ewidencja w systemie SMOK

Moduł Ewidencja to narzędzie wspomagające obsługę posiadanej floty w zakresie zadań związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji dotyczących eksploatacji floty pojazdów oraz ułatwiającym organizację zadań obejmujących jej codzienną eksploatację.

Funkcjonalność systemu

Moduł Ewidencja posiada wiele możliwości w zakresie tworzenia ewidencyjnej bazy danych pojazdów oraz kierowców danego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie obsługuje, również pojazdy floty, które nie są wyposażone w moduł lokalizacji GPS.

Do podstawowych i najważniejszych funkcji modułu ewidencja należą:

 • ewidencja pojazdów floty i kierowców użytkujących te auta wraz z podstawowymi informacjami, np.: nr. rejestracyjny, VIN, rocznik, kolor oraz stan licznika, który może być zaimportowany bezpośrednio z systemu GPS,
 • ewidencja przebytych tankowań wraz z możliwością importu z zewnętrznych źródeł danych np. plików tekstowych,
 • gromadzenie informacji na temat historii napraw, szkód komunikacyjnych, stanu i rodzaju ogumienia czy ważności polis ubezpieczeniowych,
 • ewidencja faktur dotyczących eksploatacji pojazdów wraz z informacjami o kontrahencie, kwocie faktury, rodzaju usługi i terminie płatności,
 • tworzenie kart napraw i automatyczne ich otwarcie po zaistnieniu skonfigurowanego zdarzenia np. wjazdu pojazdu do warsztatu,
 • przypominanie o zbliżających się ważnych terminach np. przeglądu czy końcu polisy ubezpieczeniowej,
 • szybkie i łatwe edytowanie, wyszukiwanie / filtrowanie, drukowanie zgromadzonych w systemie informacji,
 • tworzenie szczegółowych, zbiorczych i podsumowujących zestawień, które w prosty sposób usprawniają kontrolę wydatków związanych z eksploatacją floty oraz pozwalają wykrywać wszelkie nieprawidłowości związane z jej funkcjonowaniem.

Korzyści z zastosowania

Moduł Ewidencja w Systemie SMOK to idealne narzędzie pozwalające na udokumentowanie wszelkich zdarzeń związanych z codzienną eksploatacją floty. Otrzymane informacje mogą być wykorzystywane do optymalizacji działań dotyczących zarządzania pojazdami w firmie, bieżącej kontroli jej stanu oraz wykrywania nieprawidłowości z tym związanych.

Lista zbliżających się terminów

Lista napraw warsztatowych

Wskazane możliwości oferowanego modułu warsztatowego z łatwością można przekształcić na szereg wymiernych korzyści, do których można zaliczyć:

 • otrzymywanie bieżących informacji o okresach ważności ubezpieczeń pojazdów,
 • możliwość dokładniejszego rozliczania kosztów funkcjonowania floty,
 • uzyskiwanie informacji o ekonomiczności użytkowania danego pojazdu i w przypadkach krytycznych, eliminacji jednostek generujących większe koszty w stosunku do poziomu ich wykorzystania,
 • natychmiastową reakcję na zbliżające się terminy przeglądów czy napraw,
 • eliminację wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających z posiadania nieważnych dokumentów, np. braku aktualnych badań pojazdu w dowodzie rejestracyjnym czy nieważności polisy ubezpieczeniowej.

Oprócz aktualnych danych użytkownik dostaje narzędzie za pomocą, którego ma wgląd w historię napraw, szkód komunikacyjnych, faktur, a co za tym idzie otrzymuje informacje o kosztach związanych z zaistniałymi zdarzeniami.

Informacje dotyczące wybranej faktury w Module Ewidencji

Zestawienie kosztów napraw dla wybranego pojazdu

Na podstawie zgromadzonych informacji w module ewidencyjnym, można tworzyć różnego rodzaju szczegółowe zestawienia i raporty. Użytkownik systemu wybiera do tworzenia zestawień takie parametry, które obejmują zakres jego zainteresowań i posiadanych kompetencji, a raporty stworzone w wyniku wygenerowanych zestawień są niezbędne do budowania prognoz, budżetowania kosztów utrzymania pojazdów i optymalizacji eksploatacji posiadanej floty.

ZAUFALI NAM