Więcej informacji

System SMOK do zarządzania flotą handlową

System SMOK do Zarządzania Flotą Handlową produkcji Elte GPS to narzędzie z powodzeniem wykorzystane przez firmy handlowe, czy też produkcyjne posiadające rozbudowaną sieć przedstawicieli handlowych, czy też dostawców.

System jest rozwiązaniem wspierającym proces rozliczania pracy przedstawicieli handlowych (dostawców) i zarządzania nimi w czasie rzeczywistym.

Dostarcza on użytkownikowi informacji o pojeździe, którym porusza się dany przedstawiciel handlowy, takich jak czas pracy, przebiegi, miejsca postoju oraz daje możliwość wyświetlania bieżących i odtwarzania historycznych tras przejazdu.

Dzięki temu zarejestrowane przez System dane pozwalają na obiektywną weryfikację wszelkich rozliczeń związanych z transportem i ocenę efektywności pracy przedstawiciela handlowego. Użytkownik systemu bez problemu może sprawdzić, czy dany przedstawiciel odwiedził odbiorcę zgodnie z założonym harmonogramem, tj. czy w wyznaczonym czasie, ile czasu u niego spędził, kiedy kolejny raz u niego się stawił itp.

monitorowanie pojazdów

System SMOK - lista monitorowanych pojazdów i ich parametrów z lokalizacją na mapie

Aplikacja umożliwia nanoszenie na mapę miejsc, które w danym dniu winien odwiedzić przedstawiciel handlowy (jako wzorca). Odtworzoną historyczną trasę przejazdu można porównać z zaplanowanym wcześniej wzorcem przejazdu i w ten sposób zweryfikować czy wszystkie wyznaczone punkty zostały faktycznie przez przedstawiciela odwiedzone.

W przypadku rzadkich kontaktów przedstawiciela handlowego z centralą wygenerowany w systemie raport może skutecznie zastąpić pisemne lub ustne sprawozdania, jak również pozwoli na zweryfikowanie pisemnych raportów składanych przez przedstawiciela.

trasa pojazdu

System SMOK - trasa monitorowanego pojazdu w danym dniu wraz z tabelą ze szczegółami przejazdu

Reasumując wdrożenie systemu przynosi wymierną korzyść jego użytkownikowi w postaci:

  • polepszenia efektywności logistycznego zarządzania,
  • łatwiejszej weryfikacji wykonania zleconych zadań,
  • oceny pracy poszczególnych handlowców pod względem wywiązania się ich z wykonania zleconych zadań, jak również terminowości (punktualności) ich wykonania (co może być wykorzystane do opracowania premiowego systemu wynagradzania pracowników).

Dodatkowo funkcjonalność systemu może być rozszerzona poprzez montaż w pojazdach odpowiednich urządzeń służących do kontroli zużycia paliwa dzięki czemu możliwe jest:

  • ograniczenie prywatnych przejazdów,
  • wyeliminowanie kradzieży paliwa,
  • zmniejszenie kosztów zakupu paliwa.

ZAUFALI NAM