Więcej informacji

Moduł wagonowego licznika przebiegu

Elementami rozwiązania jest urządzenie montowane na osi wagonu - tzw. licznik kilometrów z funkcją lokalizacji oraz oprogramowanie, które umożliwia odczyt zarejestrowanych informacji i generowanie raportów na ich podstawie.

Użytkownik rozwiązania może śledzić zarejestrowane parametry na ekranie swojego komputera.

Licznik kilometrów wyposażony jest min. w:

 • własne źródło zasilania, umożliwiające nieprzerwaną pracę nawet przez kilka lat,
 • moduł GSM do zdalnego odczytu aktualnego przebiegu wagonu,
 • moduł GPS do określenia aktualnej pozycji.

Sposób montażu licznika nie wymaga wprowadzenia żadnych zmian w konstrukcji wagonu. Z powyższego rozwiązania korzysta m.in. Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.

Element ten jest autorskim projektem naszej firmy, a jego wzór przemysłowy został zastrzeżony.

Odczyt on-line przebiegu wagonów kolejowych wraz z wizualizacją ich położenia na cyfrowej mapie.

Oprogramowanie

Użytkownik modułu uzyskuje dostęp do danych przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub dedykowaną aplikację www.

Pozycję, przebieg wagonów można obserwować na różnych podkładach mapowych, m in.:

 • kolejowych - pozwalających określić lokalizację wagonu na konkretnym odcinku lub stacji,
 • drogowych - obrazujących miejsce stacjonowania wagonów pośród sieci dróg.

Funkcjonalność zastosowanego oprogramowania nie tylko opiera się na wyświetlaniu przesłanych na serwer informacji, ale również na tworzeniu różnorodnych raportów z danych archiwalnych.

Rozwiązanie pozwala na wygenerowanie raportów na podstawie informacji z określonego przedziału czasowego (dzień, tydzień, miesiąc, rok), dotyczących wskazanego wagonu, grupy, składu lub sekcji, bądź ich wybranego typu (węglarka, kryty, platforma, itp.).

Przykładowy raport przebiegu wagonów za okres 2014 r. Raport zawiera dwie kolumny: indywidualną nazwę wagonu oraz przebytą odległość w km.

Przygotowane w oprogramowaniu raporty mogą być eksportowane do plików aplikacji Excel lub formatu PDF, a następnie wykorzystywane do dalszych procesów analitycznych.

W oprogramowaniu, udostępnionym przez przeglądarkę internetową, istnieje możliwość wysyłania z wyznaczoną częstotliwością wygenerowanych raportów na wskazane adresy mailowe.

Do korzyści wynikających z zastosowania rozwiązania należy m.in.:

 • efektywniejsze wykorzystanie wagonów do świadczenia usług transportowych,
 • łatwiejsze określanie terminów zbliżających się przeglądów technicznych,
 • poprawa bezpieczeństwa transportowanego towaru wynikająca z posiadania aktualnych informacji o lokalizacji wagonów,
 • natychmiastowe alarmowanie w systemie o zmianie położenia osi licznika spowodowanej przewróceniem się wagonu.

Informacje z wagonowego licznika przebiegu przesyłane są do tego samego oprogramowania bazowego, z którego korzystają również inne rozwiązania produkcji Elte GPS skierowane dla branży kolejowej, dzięki czemu poprzez integrację i montaż dodatkowych urządzeń w pojazdach możliwe jest:

 • monitorowanie bieżącej pozycji różnego typu pojazdów,
 • monitorowanie parametrów pojazdów, takich jak: zużycie paliwa, temperatura cieczy chłodzącej, ciśnienie oleju,
 • identyfikowanie pracowników (kierowców, maszynistów) i rozliczanie ich czasu pracy w oparciu o rzeczywiste dane,
 • mierzenie i rejestrowanie: prędkości pojazdu szynowego, przebytej przez niego drogi, dwustanowych sygnałów przychodzących z urządzeń i mechanizmów pojazdu (np.: stan czuwaka, sygnały SHP, zamknięcie drzwi i inne) oraz sygnałów analogowych poprzez montaż tachografów kolejowych,
 • rejestrowanie obrazu i głosu w pojazdach kolejowych.

ZAUFALI NAM