Więcej informacji

Pomiar parametrów pracy taborów Kolei Mazowieckich (KM) systemem monitoringu SMOK

Spółka ELTE GPS sp. z o.o. spełniła wysokie kryteria ogłoszonego przez Koleje Mazowieckie przetargu na zbudowanie, dostarczenie sprzętu i oprogramowania oraz montaż i trzyletnią obsługę odbiorników satelitarnych systemu nawigacji GPS i modemów GPRS do transmisji danych. Docelowo System Monitoringu Obiektów Kolejowych (SMOK) ma zostać wdrożony w 240 jednostkach taboru Kolei Mazowieckich. Jak donosi portal "Transport i Komunikacja" w artykule pt. GPS w pociągach Kolei Mazowieckich - rozwiązanie dobre dla pasażerów montaż systemu GPS w pociągach KM "Jest to największe i jedyne w Polsce przedsięwzięcie przewoźnika kolejowego na taką skalę i tak kompleksowo przeprowadzone".

Zamontowane w taborze kolejowym zestawy urządzeń umożliwią przesyłanie zarejestrowanych danych o lokalizacji taboru kolejowego z każdego miejsca objętego sygnałem GPS i zasięgiem sieci GSM. Jak dalej czytamy w artykule "Satelitarny system lokalizowania pociągów jest zaawansowanym narzędziem do ewidencji i zarządzania taborem, a także zarządzania przewozami i ułatwiającym zarządzanie działalnością operacyjną, bez konieczności korzystania z innych kanałów informacji"

Modułowość systemu umożliwia jego rozbudowę o dodatkową funkcjonalność, która będzie pozwalać m.in. na:

  • zarządzanie taborem kolejowym, w tym optymalizacja jego wykorzystania i efektywniejsze wykorzystanie wiedzy o położeniu taboru - szczególnie w sytuacjach awaryjnych, wypadkowych, czy kryzysowych,
  • bieżącą i bezbłędną informację o dyslokacji pociągów, z jednoczesnym, łatwym jej przetwarzaniem i wizualizacją, w różnych systemach informacyjnych dla podróżnych np. - wyświetlanie komunikatów w pociągach,
  • możliwość bezpośredniego informowania pasażerów o kursowaniu pociągów w czasie rzeczywistym (dostęp do danych w stacjonarnych punktach odprawy podróżnych, w Internecie i telefonii komórkowej),
  • usprawnienie pracy dyspozytora Spółki, dyspozytorów trakcyjnych i dyspozytorów drużyn konduktorskich - pełna informacja o składzie drużyny pociągowej i możliwość błyskawicznego kontaktu telefonicznego,
  • uzyskanie danych na temat sytuacji ruchowej pociągów na wszystkich liniach kolejowych - doskonałe narzędzie dla punktów informacji i kas biletowych,
  • przesyłanie alertów o sytuacjach nadzwyczajnych i nieprawidłowościach w prowadzeniu ruchu kolejowego,
  • porównanie jakości realizacji rozkładu jazdy w stosunku do planu, dla każdego pociągu, ułatwienie rozliczania wykonania pracy eksploatacyjnej i umów z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.

Korzyści płynące z zaimplementowania monitoringu GPS w pociągach KM opisuje również Rynek Kolejowy w artykule pt. Technologia GSM w Kolejach Mazowieckich.

ZAUFALI NAM