Więcej informacji

Moduł identyfikacji maszynistów

Zastosowanie modułu identyfikacji maszynistów w systemie SMOK, pozwala na szczegółowe rozliczenie każdego pracownika z:

 • czasu pracy na poszczególnych lokomotywach,
 • czasu pracy na konkretnej zmianie,
 • ilości przejechanych kilometrów,
 • sposobu eksploatacji lokomotywy.

W zależności od zastosowanych rozwiązań, maszynista może być identyfikowany poprzez imienną kartę RFID lub chip w formie pastylki Dallas.

Przykład raportu umozliwiajacy ocene pracy maszynisty na danej lokomotywie.

Wygenerowany powyżej raport uwzglednia zmianowy tryb pracy i zawiera informacje o:

 • stanie paliwa na początku zmiany,
 • przejechane kilometry,
 • czasie pracy silnika,
 • zużyciu paliwa (mierzone przez sondy paliwa oraz przepływomierz),
 • postoju lokomotywy na biegu jałowym powyżej 30 min.,
 • wykorzystaniu lokomotywy (czas pracy silnika w stosunku do czasu zmiany),
 • wykorzystaniu lokomotywy podczas pracy pod obciążeniem.

Raport zawiera równiez informacje, umożliwiającą bardzo szybką weryfikacje nieprawidłowej eksploatacji sygnalizowanej przez alarmy:

 • alarm L1 - brak zalogowania maszynisty podczas pracy lokomotywy,
 • alarm P1 - ubytek paliwa na wyłączonym silniku,
 • alarm T1 - przekroczenie krytycznej temperatury płynu chłodzącego,
 • alarm T2 - wyłączenie silnika przy jego zbyt wysokiej temperaturze,
 • alarm V1 - przekroczenie zdefiniowanej prędkosci.

ZAUFALI NAM