Więcej informacji

Moduł lokalizacji

Podstawowym elementem systemu SMOK zamontowanym na lokomotywie lub wagonie osobowym jest sterownik GPS.

Sterownik zapisuje dane o lokalizacji pojazdu szynowego, jego prędkość, kierunek poruszania się oraz dane z czujników i interfejsów. Zebrane informacje przesyłane są na bieżąco na serwer, a na ich podstawie możliwe jest generowanie różnych raportów.

Produkowany przez nas sterownik ET-GPS-GSM, posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Urzędu Transportu Kolejowego.

Sterownik GPS

Śledzenie pojazdów szynowych możliwe jest w dedykowanej aplikacji, uruchamianej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, jak również za pomocą pakietu programów instalowanych na komputerze: GPS Monitor i Rejestr GPS.

Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy na cyfrowej mapie – Rejestr GPS.

Oferowane oprogramowanie realizuje m.in. niżej wymienione funkcje:

  • transmisji danych w trybie GPRS tak na publicznym jak i prywatnym APN-e;
  • służące do sprawdzania lokalizacji i zarządzania flotą lokomotyw w czasie rzeczywistym. W zależności od poleceń dyspozytora na monitorze wyświetlają się informacje o pojazdach (pozycja, prędkość, czas, stan czujników) na żądanie bądź w trybie ciągłym;
  • służące przekazowi zawartych danych w pamięci urządzeń pojazdowych (tzw. "czarnych skrzynek") poprzez łącze bezprzewodowe GPRS sieci GSM za pośrednictwem modułu przemysłowego GSM/GPRS;
  • służące archiwizacji zarejestrowanych przez system danych, zarchiwizowane dane zapisywane są w otwartych bazach danych tak, aby było możliwe ich wykorzystanie do celów rozliczeniowych pracy lokomotywy oraz maszynisty przez standardowe narzędzia programowe;
  • odtwarzania zdarzeń przeszłych pochodzących z odczytu pamięci urządzeń pojazdowych (tzw. "czarnych skrzynek"). Na ich podstawie można wykonywać analizy, statystyki oraz inne materiały służące do kontroli i rozliczeń.

Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy na cyfrowej mapie – SMOK Net.

Monitorowanie pojazdów możliwe jest także w aplikacji SMOK Mobile instalowanej na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, pracujących na systemach operacyjnych: iOS, Android.

Lista - podgląd

Mapa - podgląd

Mapa - szczegóły - podgląd

ZAUFALI NAM