Więcej informacji

Moduł rejestracji obrazu

Jednym ze sposobów analizy trasy przejazdu pojazdu szynowego jest jej rejestracja w postaci cyfrowego materiału audio-wideo.

System umożliwia rejestracje obrazu i dźwięku w wysokiej jakości na cyfrowych nośnikach pamięci.

Cechy wyróżniające nasze urządzenia pośród urządzeń oferowanych na rynku to:

  • zarejestrowany obraz zostaje zintegrowany z informacją o lokalizacji pojazdu szynowego,
  • zarejestrowany materiał audio-video jest synchronizowany z czasem tachografu elektronicznego pojazdu szynowego,
  • aplikacja odtwarzająca obraz nie wymaga mozolnego przeszukiwania materiału filmowego klatka po klatce; użytkownik poprzez wybranie w aplikacji lokalizacji geograficznej może odtworzyć zarejestrowane w niej zdarzenia (filmy),
  • przy pomocy jednej aplikacji dokonujemy analizy danych zarejestrowanych przez tachograf jak i analizy materiału audio-video.

System rejestracji audio-video zintegrowany z tachografem to rozwiązanie wspomagające procesy systematycznego monitorowania bezpieczeństwa i wyjaśniania przyczyn wystąpienia zdarzeń czy wypadków z udziałem pojazdów szynowych.

Photobox – fotorejestracja

Photobox to cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący z systemem SMOK firmy ELTE GPS. Zadaniem rejestratora jest zapis na karcie SD zdjęć z kamery lub kamer zainstalowanych na pojeździe w wybranym przez użytkownika miejscu.

Photobox umożliwia wykonywanie zdjęcia lub serii zdjęć na żądanie użytkownika lub w zdefiniowanej sekwencji czasowej. Moment wykonania zdjęcia lub zdjęć może być też uzależniony od spełnienia konkretnego warunku związanego z pracą określonego urządzenia, np. po otrzymaniu sygnału z czujnika. Proces rejestracji obrazu może być wykonywany, z określoną przez użytkownika częstotliwością, w trakcie realizacji zadanych wcześniej tras wzorcowych i obszarów.

Photobox zapisuje nie tylko dane co do czasu wykonania zdjęcia, ale również dane co do współrzędnych geograficznych miejsca, gdzie zdjęcie zostało wykonane – tzw. geotagowanie.

Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane na karcie SD i mogą zostać przesłane do systemu monitorowania pojazdów SMOK poprzez sieć GSM. Zdjęcia zaimportowane do oprogramowania systemu SMOK synchronizowane są z innymi zarejestrowanymi przez ten system informacjami. Pozwala to na powiązanie zdjęć z konkretnymi zdarzeniami prezentowanymi w oprogramowaniu systemu SMOK, np. w formie zestawienia zdarzeń lub ich wizualizacji na mapie.

Photobox w branży kolejowej może mieć zastosowanie w wykonaniu zdjęć wymuszonych wystąpieniem zdarzenia rejestrowanego przez tachograf cyfrowy.

Photobox został zaprojektowany jako alternatywa dla urządzeń typu wideo-rejestrator gdzie zapis danych wymaga dużej pojemności pamięci, a odczyt i archiwizacja wymaga znacznej czasochłonności.

Jeżeli nie ma konieczności rejestracji obrazu w formie "filmu", to zastosowanie oferowanego Photobox-a umożliwi :

  • w sposób prosty i szybki odczyt zapisanych zdjęć,
  • wyświetlenie zdjęcia przypisanego do konkretnego zdarzenia zarejestrowanego w systemie SMOK (bez tracenia czasu na przeglądanie),
  • uproszczenie procedury archiwizacji (wymaga znacznie mniejszej pojemności pamięci, w porównaniu do materiałów wideo).

ZAUFALI NAM