Więcej informacji

Moduł monitorowania parametrów pracy lokomotywy

System Monitorowania Pojazdów SMOK został opracowany przy ścisłej współpracy z naszymi Klientami również z branży kolejowej tak, aby spełniał ich potrzeby, oczekiwania oraz wymagania obowiązujące na rynku.

Dane zarejestrowane przez system SMOK, są prezentowane on-line za pomocą dedykowanej aplikacji oraz formie wykresów bądź tabel. Raporty zawierają takie dane jak m.in.: ilość paliwa w zbiornikach, zużycie paliwa, obroty silnika, moc trakcyjna, temperatura oleju, temperatura płynu chłodzącego, ciśnienie oleju, ciśnienie w głównym przewodzie hamulcowym.

Obecnie większość produkowanych pojazdów szynowych wyposażona jest w magistrale CAN, gdzie producenci udostępniają szereg danych eksploatacyjnych, które możemy odczytywać i zarejestrować w systemie SMOK.

Przykładowy raport pracy lokomotywy za okres 1 tygodnia, uwzględniający 3-zmianowy tryb pracy.

Powyższy raport zawiera m.in informacje o:

 • czasie pierwszego włączenia i ostatniego wyłączenia silnika na zmianie,
 • przebytej drodze (na podstawie GPS),
 • czasie jazdy oraz postojów,
 • czasie pracy oraz pracy jałowej,
 • maksymalnej temperaturze silnika,
 • maksymalnej prędkości,
 • zużyciu paliwa,
 • średnich obrotach silnika.

Przykładowy raport dla dwóch lokomotyw z okresu 1 tygodnia.

Wygenerowany powyżej raport jest z podziałem na dni tygodnia i zawiera informacje o:

 • godzinie rozpoczęcia pracy lokomotyw,
 • godzinie zakończenia pracy lokomotyw,
 • czasie pracy,
 • czasie pracy silnika (motogodziny),
 • przebytej odległości,
 • ilości zatankowanego paliwa oraz ubytkach,
 • zużyciu paliwa oraz średnim godzinnym zużyciu paliwa.

ZAUFALI NAM