Więcej informacji

Moduł tachografu ET-TACHO/KOL

Cechy wyróżniające nasze urządzenie wśród tego typu rejestratorów:

  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych (np. eliminacja taśmy papierowej),
  • ułatwienie archiwizacji (dane zapisują się automatycznie w formie plików na serwerze),
  • błyskawiczny dostęp do danych (wybór w aplikacji daty i numeru lokomotywy).

Pozyskanie danych nie wymaga udziału i zaangażowania maszynisty, a ich analiza może następować praktycznie w każdej chwili.

Przykładowy wykres tachografu

Tachograf elektroniczny

Tachograf

Tachograf ten wyposażony jest również w moduł GPS, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne określenie miejsca i czasu zaistniałego zdarzenia.

Produkowany przez nas tachograf posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Urzędu Transportu Kolejowego.

Schemat ideowy wyposażenia lokomotywy

Budowa tachografu elektronicznego

W skład tachografu elektronicznego "ET-TACHO/KOL" wchodzą następujące elementy:

Jednostka centralna (ET-GPS-GSM)

Jednostka centralna (ET-GPS-GSM) jest najważniejszym elementem składowym układu tachografu, odpowiedzialnym za zapis (pamięć wewnętrzna) oraz transmisję (poprzez sieć komórkową) zarejestrowanych danych. Wyposażona została w moduł GPS, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie informacji o pozycji i czasie. Dane te pozwalają na późniejsze odtworzenia trasy na mapie. Jednostka centralna odpowiada za sterowanie wszystkimi elementami tachografu.

Kabinowy wskaźnik prędkości (ET-KWP1)

Zadaniem tego urządzenia jest precyzyjna wizualizacja prędkości pojazdu w kabinie maszynisty.
Dodatkowo wyposażony został on w wyświetlacz oraz opcjonalną klawiaturę alfanumeryczną. Wyświetlacz może poka­zywać takie dane jak prędkość, całkowitą liczbę przejechanych kilometrów, dzienny li­cznik kilometrów, jak również w opcjonalnym wyposażeniu poziom paliwa.

EKP (elektroniczna karta pamięci ET-EKP1)

EKP jest dodatkową pamięcią, której zawartość możemy odczytać za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Wszystkie sygnały podłączone do układu tachografu są równolegle zapisywane zarówno w jednostce centralnej jak i na elektro­nicznej karcie pamięci EKP. Równoczesny zapis danych w dwóch niezależnych układach pamięci umożliwia odtworzenie wszystkich danych z EKP np. w przypadku kolizji, w której została zniszczona jednostka centralna.

 

Zakres pomiaru prędkości   0-160 km lub w innym wykonaniu do 250 km/h
Nominalne napięcie zasilania   12-15 V / 20-30 V DC; 70-180 V DC lub inne uzgodnione
Zakres wskazań drogomierza   4 000 000 km
Liczba rejestrowanych sygnałów dwustanowych   7, możliwa do rozszerzenia o wielokrotność
40 sygnałów po zastosowaniu odpowiedniej
ilości modułów ET-R40
Liczba rejestrowanych sygnałów analogowych   4
Liczba rejestrowanych sygnałów licznikowych   4
Rozdzielczość rejestracji w funkcji czasu   1 s (0,1 s- opcja)
Błąd rejestracji prędkości   1.2 km/h
Dokładność pomiaru czasu   1 s
Liczba sygnałów do sterownia innymi
urządzeniami lokomotywy
  2 lub dodatkowo 8 - przy module ET-R40
Dopuszczalny zakres pracy   -30 °C do +85 °C
Dla wskaźnika prędkości -25°C do +55°C

ZAUFALI NAM