Więcej informacji

Moduł terminala komunikacyjnego i terminala paliwowego

Terminal komunikacyjny

Terminal komunikacyjny jest urządzeniem montowanym w kabinie lokomotywy, dzięki któremu maszynista posiada dostęp do parametrów pracy lokomotywy rejestrowanych przez system. Dodatkową funkcją urządzenia jest możliwość obustronnej komunikacji między maszynistą a dyspozytorem.

Do podstawowych funkcji realizowanych przez to urządzenie należą:

  • wyświetlanie danych:
  • czas (godzina, minuta),
  • aktualny poziom paliwa,
  • aktualna moc prądnicy głównej - po podłączeniu czujnika,
  • aktualne zużycie paliwa - po podłączeniu przepływomierza,
  • licznik zużycia paliwa - po podłączeniu przepływomierza,
 • przesyłanie do bazy aktualnych zaprogramowanych dekretów i komunikatów,
 • przesyłanie do bazy alarmów w przypadku stwierdzenia zużycia paliwa ponad normę,
 • odbiór z bazy dowolnych komunikatów (z wysłaniem potwierdzenia odbioru),
 • zestawienie połączeń głosowych z zaprogramowanymi numerami telefonicznymi.

Dodatkową funkcjonalnością terminala jest możliwość wyświetlania informacji o aktualnym rozkładzie jazdy pociągu.

Terminal paliwowy

Terminal paliwowy jest urządzeniem montowanym przy wlewie paliwa, który eliminuje konieczność stosowania mało precyzyjnych listew pomiarowych.

Zastosowanie tego urządzenia umożliwia obsłudze lokomotywy odczyt mierzonego przez sondy bieżącego stanu paliwa w zbiorniku.

ZAUFALI NAM