Więcej informacji

Ponad 15,5 mln godzin bezawaryjnej pracy

W grudniu 2015 roku minęły dokładnie 3 lata od realizacji pierwszych wdrożeń systemu wagonowych liczników przebiegu.

Wagonowe liczniki przebiegu zostały dostarczone między innymi do spółek PKP LHS oraz Lubelski Węgiel Bogdanka. W tych firmach codziennie ponad pół tysiąca urządzeń dostarcza informacje o dokładnym przebiegu oraz lokalizacji wagonów.

W tym czasie wagonowe liczniki przebiegu, eksploatowane w trudnych warunkach pracy, zarejestrowały ponad 24 miliony kilometrów, pracując wyłącznie na własnej baterii zasilającej.

Ponad trzyletnia bezawaryjna eksploatacja urządzeń potwierdziła ich niezawodność. Co więcej – zastosowanie ich przyniosło firmom wiele korzyści, takich jak:

  • efektywniejsze wykorzystanie wagonów do świadczenia usług transportowych,

  • łatwiejsze określanie terminów zbliżających się przeglądów technicznych,

  • poprawę bezpieczeństwa transportowanego towaru wynikającą z posiadania informacji o dokładnej lokalizacji wagonów,

  • natychmiastowe alarmowanie o zmianie położenia osi licznika spowodowanej przewróceniem wagonu.

Raporty z wagonowych liczników przebiegu były wielokrotnie przekazywane na prośbę Urzędu Transportu Kolejowego, co potwierdza wiarygodność rejestrowanych danych.

ZAUFALI NAM