Więcej informacji

Wideorejestracja w lokomotywach – nie tylko bezpieczeństwo

Ponad 4 lata temu po serii wypadków kolejowych Urząd Transportu Kolejowego wydał zalecenia dotyczące instalacji monitoringu w lokomotywach wszystkich przewoźników.

Mimo upływu czasu temat nadal jest aktualny, firmy kolejowe dostosowują swoje pojazdy do zaleceń związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kolejowym poprzez montaż wideo monitoringu. Funkcję rejestracji obrazu postanowiły wykorzystać również do monitorowania dostępu do przedziału maszynowego i zbiorników paliwa lokomotywy.

W 2016 roku Elte GPS wdrożyło system lokalizacji pojazdów szynowych wraz z modułem rejestracji obrazu w lokomotywach spółek CEMET S.A. i STK Wrocław.

Zrealizowane z spółce CEMET wdrożenie, to jedno z tych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Polega ono m.in. na instalacji kamer w celu bieżącej rejestracji szlaku tzn. obrazu przed i za lokomotywą, oraz mikrofonów do nagrywania głosu w kabinie lokomotywy. Zastosowanie promienników podczerwieni umożliwia rejestrację obrazu w warunkach słabego oświetlenia np. w nocy.

Natomiast moduł rejestracji obrazu zastosowany w lokomotywach STK został wykorzystany do monitorowania wszelkich nadużyć i ingerencji dotyczących układu paliwowego oraz silnika lokomotywy. W tym celu zainstalowane na lokomotywach kamery skierowane zostały tak, aby użytkownik systemu SMOK miał bieżący podgląd na podesty i bezpośrednie otoczenie pojazdu.

ZAUFALI NAM