Więcej informacji

Rejestracja obrazu

Photobox to cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący z systemem SMOK firmy ELTE GPS. Zadaniem rejestratora jest zapis na karcie SD zdjęć z kamery lub kamer zainstalowanych na pojeździe w wybranym przez użytkownika miejscu, np. w przestrzeni ładunkowej, w kabinie kierowcy, na zasypie śmieciarki, itp.

Photobox umożliwia wykonywanie zdjęcia lub serii zdjęć na żądanie użytkownika lub w zdefiniowanej sekwencji czasowej. Moment wykonania zdjęcia lub zdjęć może być też uzależniony od spełnienia konkretnego warunku związanego z pracą określonego urządzenia, np. po otrzymaniu sygnału z czujnika. Przykładowo zdjęcie/zdjęcia mogą być wykonane po: otwarciu przestrzeni ładunkowej, włączeniu przycisku antynapadowego, podniesieniu lub opuszczeniu pługa, załączeniu przystawki odbioru mocy, uruchomieniu urządzenia wrzutowego, itp. Proces rejestracji obrazu może być wykonywany, z określoną przez użytkownika częstotliwością, w trakcie realizacji zadanych wcześniej tras wzorcowych i obszarów.

Photobox zapisuje nie tylko dane co do czasu wykonania zdjęcia, ale również dane co do współrzędnych geograficznych miejsca, gdzie zdjęcie zostało wykonane – tzw. geotagowanie.

Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane na karcie SD i mogą zostać przesłane do systemu monitorowania pojazdów SMOK poprzez sieć GSM. Zdjęcia zaimportowane do oprogramowania systemu SMOK synchronizowane są z innymi zarejestrowanymi przez ten system informacjami. Pozwala to na powiązanie zdjęć z konkretnymi zdarzeniami prezentowanymi w oprogramowaniu systemu SMOK, np. w formie zestawienia zdarzeń lub ich wizualizacji na mapie.

Zdjęcia mogą stanowić dodatkową informację służącą m.in. do potwierdzenia sposobu i jakości realizowanych usług.

Przykładowe zastosowanie rejestratora obrazu Photobox dla wybranych branż:

 • transport, spedycja:
  • kontrola bezpieczeństwa pracowników podczas przemieszczania się pojazdu, np. wykonanie zdjęcia w chwili naciśnięcia przez kierującego pojazd przycisku antynapadowego,
  • kontrola przestrzeni ładunkowej i przewożonego w nim towaru, np. wykonanie zdjęcia w momencie nieautoryzowanego otwarcia przestrzeni ładunkowej,
 • kolej:
  • wykonanie zdjęcia wymuszone wystąpieniem zdarzenia rejestrowanego przez tachograf cyfrowy,
 • usługi komunalne:
  • udokumentowanie zdjęciem zarejestrowanych nieprawidłowości, np. opróżnienie pojemnika bądź załadunek kontenera nie wyposażonego w identyfikator RFID,
  • kontrolowanie punktów wyładunku - rejestracja zdjęć z miejsca otwarcia odwłoka śmieciarki,
  • kontrola realizacji prac - wykonywanie zdjęć stanu nawierzchni wybranego odcinka drogi potwierdzających realizację usługi podczas pracy pługopiaskarki, zamiatarki.

Photobox został zaprojektowany jako alternatywa dla urządzeń typu wideo-rejestrator gdzie zapis danych wymaga dużej pojemności pamięci, a odczyt i archiwizacja wymaga znacznej czasochłonności.

Jeżeli nie ma konieczności rejestracji obrazu w formie "filmu", to zastosowanie oferowanego Photobox-a umożliwi :

 • w sposób prosty i szybki odczyt zapisanych zdjęć,
 • wyświetlenie zdjęcia przypisanego do konkretnego zdarzenia zarejestrowanego w systemie SMOK (bez tracenia czasu na przeglądanie),
 • uproszczenie procedury archiwizacji (wymaga znacznie mniejszej pojemności pamięci, w porównaniu do materiałów wideo).

ZAUFALI NAM