Więcej informacji

Rozwiązania dla Lubińskich Przewozów Pasażerskich - pasażerowie najlepiej poinformowani w Lubinie

Firma Elte GPS znana jest z obsługi przedsiębiorstw w zakresie systemów monitorowania oraz zarządzania pojazdami w oparciu o technologie GPS/GSM/GPRS w różnych sektorach branżowych. Od wielu lat swoje produkty wykorzystuje ona również na potrzeby publicznego transportu zbiorowego.

Firma Elte GPS dla Lubińskich Przewozów Pasażerskich zrealizowała kompleksowe wdrożenie systemu nadzoru przewozów pasażerskich oraz informacji pasażerskiej, przez nadzorcę usług przewozowych określane jako system zarządzania, kontroli i informacji o realizacji rozkładów jazdy.

Ekrany informacyjne LCD, tablice elektroniczne na przystankach autobusowych, a także komputery pokładowe w pojazdach to tylko część elementów służących do obsługi systemu informacji pasażerskiej, w które wyposażone jest zaimplementowane rozwiązanie.

Wdrożony system wspiera kontrolę prawidłowego przebiegu przewozów pasażerskich i przekazuje bieżące informacje o rozkładach jazdy dla klientów komunikacji publicznej. Rozwiązanie zostało podzielone na moduły odpowiedzialne za dany obszar funkcjonalny, o których można przeczytać poniżej.

Komputer pokładowy - wsparcie dla kierowcy

W każdym autobusie realizującym usługę przewozu pasażerów na terenie Gminy Lubin został zamontowany komputer pokładowy, który jest podstawowym elementem wdrożonego systemu – tak zwanym jego "sercem".

Komputer ten obsługuje zadania w zakresie rozliczeń realizacji kursów i punktualności oraz przesyłania danych na serwer, które również udostępniane są pasażerom na tablicach przystankowych, w aplikacji mobilnej oraz na portalu www z aktualnym rozkładem jazdy.

Komputer pokładowy w kabinie kierowcy

Zastosowane w nim oprogramowanie sterujące zarządza także tablicami kierunkowymi i informacyjnymi w autobusie oraz systemem głosowej zapowiedzi przystanków.

Do najważniejszych funkcji zamontowanych komputerów pokładowych należy:

 • wyświetlanie harmonogramu przejazdu dla danego kursu z informacją o przystankach na trasie – tych już zrealizowanych i tych planowanych - wraz z czasami odjazdu oraz z danymi o punktualności;
 • wyświetlanie rozkładu jazdy autobusów z wybranych przez kierowcę przystanków;
 • udostępnianie kierowcy szczegółowych informacji o zadaniach, które w danym dniu realizuje - wykaz poszczególnych kursów, ewentualne uwagi związane z, na przykład, rozpoczęciem kolejnego kursu z innego przystanku niż ten, na którym został zakończony poprzedni kurs;
 • sterowanie wyświetlaniem na tablicach autobusowych komunikatów wybranych przez kierowcę;
 • sterowanie odtwarzaniem komunikatów w systemie zapowiedzi głosowych (komunikaty są wcześniej zdefiniowane przez administratora systemu);
 • przesyłanie komunikatów tekstowych pomiędzy kierowcą a dyspozytorem;
 • wydruk biletów autobusowych (moduł kasy fiskalnej) oraz raportów dotyczących ich sprzedaży.

Lista przystanków w trakcie realizacji kursu przez kierowcę wraz z informacją o czasie odjazdu i punktualności

Informacja pasażerska

Lubińskie Przewozy Pasażerskie by zadbać o komfort pasażerów w zakresie informowania ich o aktualnych rozkładach jazdy autobusów, zastosowało system informacji pasażerskiej, wdrożony przez Elte GPS.

Prace wdrożeniowe systemu obejmowały:

 • zainstalowanie tablic przystankowych,
 • montaż tablic informacyjnych w autobusach,
 • uruchomienie dedykowanego portalu internetowego,
 • udostępnienie dedykowanej aplikacji mobilnej w sklepach systemów operacyjnych IOS, Android i Windows.

Tablice przystankowe

Na terenie Lubina zostały zamontowane informacyjne tablice przystankowe jedno i dwustronne, prezentujące treści z wykorzystaniem technologii diodowej.

Dzięki ich zastosowaniu, obecnie pasażerowie mają dostęp do informacji o najbliższych odjazdach autobusów z przystanków, temperaturze powietrza oraz zmianach lub utrudnieniach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Informacje dotyczące rozkładów jazdy są dynamicznie i automatycznie korygowane o wynikłe w trakcie jazdy danej linii zmiany, np. opóźnienia. Dzięki temu oczekujący zawsze widzą rzeczywisty czas odjazdu pojazdu z przystanku, ponieważ informacje uwzględniają ewentualne odchylenia od rozkładu.

Każda z tablic posiada czujnik światła oraz czujnik temperatury, co pozwala na dostosowanie jasności świecenia do bieżących warunków otoczenia.

Tablice informacyjne w autobusach z systemem zapowiedzi głosowych

W autobusach wizualną informację, między innymi o bieżącej lokalizacji autobusu na realizowanej trasie, zapewniają elektroniczne tablice informacyjne – ekrany LCD. Wraz z tablicami został zainstalowany system zapowiedzi głosowych.

Na ekranach prezentowane są informacje o dacie, godzinie oraz o aktualnej pozycji autobusu zarówno na schemacie komunikacyjnym, jak też na mapie miasta. Ekrany wyświetlają również najbliższe punkty przesiadkowe z godzinami odjazdu autobusów z tych punktów.

Na zamontowanych tablicach prezentowane są również wiadomości, reklamy i inne komunikaty Lubińskich Przewozów Pasażerskich, które mogą być zależne od pozycji autobusu. Rozwiązanie w pełni synchronizuje zapowiedź z rzeczywistym położeniem autobusu względem konkretnego przystanku w oparciu o przebieg trasy linii, na której wykonywane jest zadanie przewozowe.

Oprogramowanie na portalu internetowym

Istotnym elementem wdrożonego modułu informacji pasażerskiej jest portal internetowy (www). Poprzez portal pasażerowie mają dostęp do szczegółowej mapy obszaru, po którym porusza się dana sieć pojazdów komunikacji publicznej. Na mapie wyświetlane są przystanki oraz bieżące pozycje wszystkich zalogowanych do systemu autobusów lub wybranej grupy autobusów, wraz z aktualnym czasem opóźnienia lub przyspieszenia w porównaniu do rozkładu jazdy.

Dzięki zastosowaniu portalu jego użytkownicy mają dostęp do:

 • informacji o rozkładzie jazdy wybranego autobusu na aktualnym kursie z rzeczywistymi godzinami odjazdu z przystanków oraz przewidywanymi czasami odjazdu na kolejnych przystankach;
 • dodatkowych komunikatów dla pasażerów, np. dotyczących zmiany trasy danej linii.

Z portalu możliwy jest wydruk rozkładów jazdy dla wybranych przystanków i autobusów.

System informacji pasażerskiej w Lubinie

Widok mapy na portalu www z aktualną lokalizacją autobusów

Aplikacja mobilna

Operator przewozów pasażerskich w Lubinie wie, że w obecnych czasach nieocenione jest wykorzystanie mobilnej technologii w zakresie informowania klientów o realizowanych usługach.

Na potrzeby klienta, Elte GPS stworzyło oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych iOS, Android i Windows. Obecnie aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepów wyżej wymienionych systemów operacyjnych.

Pracuje ona w trybie online i przy wykorzystaniu technologii GPS, określa lokalizację użytkownika, aby następnie wyświetlić przystanek, na którym się on znajduje lub listę najbliżej położonych. W przypadku, gdy w pobliżu znajduje się wiele przystanków, użytkownik wybiera interesujący go przystanek z listy najbliżej położonych.

Aplikacja, dzięki współpracy z oprogramowaniem serwerowym, umożliwia oczekującym na przystanku lub w jego pobliżu podgląd aktualnego rozkładu jazdy linii przejeżdżających przez dany przystanek.

Oprogramowanie daje również możliwość podglądu pozycji autobusu wybranej linii wraz przewidywanym czasem pozostałym do przyjazdu autobusu na przystanek.

Dodatkowo użytkownik aplikacji ma możliwość wyświetlenia tych samych informacji, które widnieją na elektronicznej tablicy przystankowej. W przypadku jej braku na przystanku, aplikacja stanowi dodatkowe źródło informacji pasażerskiej.

Widok aplikacji mobilnej z listą najbliżej zlokalizowanych przystanków

Rozkład jazdy na wybranym przystanku z informacją o najbliższych odjazdach autobusów

Kontrola realizacji przewozów

Wdrożony w Lubińskich Przewozach Pasażerskich system wyposażony został o moduł rozliczeniowo-kontrolny, w którym gromadzone są wszystkie dane dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lubinie.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na dokładną kontrolę funkcjonowania komunikacji zarówno przez przewoźnika, jak i przez zarządcę komunikacji miejskiej – w tym przypadku Lubińskie Przewozy Pasażerskie.

Moduł ten określa prawidłowość zrealizowanych usług przewozowych poprzez porównanie ich z rozkładami jazdy. Odbiera między innymi dane dotyczące wykonanych przejazdów oraz lokalizacji autobusów i informacje o otwarciach drzwi pojazdów oraz przechowuje informacje, które przekazywane są do systemu informacji pasażerskiej i udostępniane do raportów.

System w zakresie rozliczeniowo-kontrolnym został wyposażony również w inne bardzo ważne funkcjonalności:

 • kontrolę punktualności, która na bieżąco analizuje realizację rozkładów jazdy, porównując stan faktyczny z ustalonymi planami dla danej linii/brygady, z możliwością filtrowania pojazdów i przystanków;
 • zgłaszanie i akceptację usprawiedliwień (dostępne zarówno dla przewoźnika jak i zlecającego usługę przewozów komunikacji miejskiej), dzięki której wykonawca może usprawiedliwić wybrane rozliczenie, w którym nastąpiło opóźnienie spowodowane np. utrudnieniami w ruchu drogowym na terenie miasta, lub nieprawidłowość np. brak obecności pojazdu komunikacji miejskiej na przystankach danego kursu spowodowany awarią techniczną pojazdu - w oparciu o raporty drogowe przysyłane przez dyżurnego dyspozytora. Zgłoszone w tej części systemu przez wykonawcę usprawiedliwienia są autoryzowane lub odrzucane przez zlecającego;
 • generowanie raportów dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej z podziałem na przystanki, linie, zadania, brygady oraz wybrany przedział czasowy lub daty;
 • kontrolę treści wyświetlanej na tablicach przystankowych.

Okno modułu rozliczeniowo-kontrolnego z informacją o punktualności realizowanych przez przewoźnika zadań

Okno modułu rozliczeniowo-kontrolnego z funkcją usprawiedliwień

ZAUFALI NAM