Więcej informacji

Kontrola Paliwa

Koszty eksploatacji floty samochodowej, a w szczególności te związane ze zużyciem paliwa są odwieczną bolączką przedsiębiorstw. Dla wielu firm pojazdy są podstawowym narzędziem do świadczenia klientom usług, a w związku z tym ilość zużytego paliwa w znacznym stopniu wpływa na wysokość kosztów generowanych przez firmy.

Zastosowanie systemu SMOK to lepsze zarządzanie gospodarką paliwową, dzięki możliwości szybkiego i sprawnego zestawienia zużytego oraz zatankowanego paliwa dla danego pojazdu czy grupy pojazdów.

Otrzymane informacje z systemu SMOK są doskonałym źródłem danych niezbędnych do sporządzania raportów dotyczących realnych kosztów zużycia paliwa.

W celu kontroli paliwa w pojazdach oferujemy szereg urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych. Klient dokonuje wyboru rozwiązania w zależności od typu pojazdu.

Poniżej prezentujemy narzędzia oferowane przez Elte GPS i wykorzystywane w procesach kontroli gospodarki paliwowej.

Mikroprocesorowa sonda

Mikroprocesorowa, pływakowa sonda poziomu paliwa służy do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku, w którym jest zamontowana. Pomiar poziomu paliwa polega na określeniu położenia pływaka, który może się przesuwać wzdłuż owalnej rury z umieszczoną wewnątrz listwą pomiarową. Sonda ta jest najbardziej, spośród wszystkich tego typu urządzeń, odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Interfejs do analogowego czujnika poziomu paliwa

interfejs do analogowego czujnika poziomu paliwa Urządzenie to podłączane jest do istniejącego już w baku pojazdu zwykłego analogowego czujnika paliwa (pływaka). Umożliwia on rejestrację poziomu paliwa w baku poprzez pomiar napięcia pojawiającego się na wyjściu "pływaka". Dokładność pomiaru zależy od precyzyjności fabrycznego czujnika pojazdu. Ta metoda pomiaru może być obarczona dość dużym błędem przede wszystkim z uwagi na wahania poziomu paliwa w zbiorniku, nieliniowość wskazań miernika oraz ze względu na występowanie w górnej i dolnej części zakresu pomiarowego czujnika tzw. "martwych stref". Innym problemem jest brak zasilania "pływaka" przy wyłączonej stacyjce, co powoduje brak rejestracji poziomu podczas postojów.

Transponderowy czujnik korka wlewu paliwa

Transponderowy czujnik korka wlewu paliwa służy do kontroli otwarcia wlewu zbiornika. Działa on na zasadzie kontroli położenia transpondera (taga) RFID. Jeżeli w polu odczytu anteny czytnika znajduje się transponder o unikalnym, znanym czytnikowi numerze, czytnik przesyła tą informację poprzez koncentrator do sterownika. Gdy transponder zostanie usunięty z pola odczytu, informacja o tym zdarzeniu zostanie przesłana do sterownika. Odczyt numeru transpondera odbywa się przy użyciu nisko-energetycznych fal radiowych. Zebrane przez sterownik informacje m in. o stanie czujnika otwarcia wlewu paliwa przesyłane są na serwer, a następnie do komputerów w bazie floty.

Interfejs do magistrali CAN

Interfejs do magistrali CAN służy do przesyłania danych bezpośrednio z pojazdowej Magistrali CAN, która jest szeregową siecią przesyłu cyfrowych informacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi w pojeździe. Interfejs pozwala na połączenie magistrali CAN ze sterownikiem pojazdowym GPS dzięki czemu informacje z komputera pokładowego pojazdu przekazywane są do sterownika GPS następnie poprzez transmisję danych GPRS wysyłane do serwera i zapisywane w bazie danych oraz wyświetlane na ekranie komputera użytkownika. Jedną z przesyłanych informacji jest ilość paliwa w zbiorniku pojazdu. Oprócz informacji rejestrowanych przez komputer pokładowy dot. poziomu paliwa interfejs może odczytywać inne parametry, takie jak: stan licznika, ciśnienie w obwodzie hamulcowym, całkowite zużycie paliwa, obroty silnika itp.

W praktyce montaż wymienionych urządzeń to:

  • oszczędność paliwa poprzez wprowadzenie procesu rozliczania zgodnie z faktycznym poziomem jego zużycia,
  • prawidłowa koordynacja wykonywanych prac oraz ścisły nadzór nad użytkowaniem pojazdów,
  • optymalizacja wykorzystania floty samochodowej oraz wsparcie w procesie planowania i kontroli użycia posiadanych pojazdów,
  • kontrola punktów tankowania pojazdów, która jest szczególnie ważna w przypadku, gdy firma nie ma własnych stacji paliwowych, a paliwo kupowane jest w stacjach zewnętrznych, pozwala to na uniknięcie dokonywania tankowań w nieautoryzowanych stacjach z wątpliwą jakością paliwa,
  • możliwość oceny eksploatacji pojazdu przez różnych kierowców,
  • możliwość wykrywania kradzieży paliwa ze zbiorników paliwowych,
  • możliwość sygnalizacji otwarcia korka wlewu paliwa poza wyznaczonymi obszarami np. Bazy.

Miesięczny raport zużycia paliwa dla danego pojazdu – tabela

Raport tankowań, ubytków paliwa - tabela i wykres

ZAUFALI NAM