Więcej informacji

Kontrola trzeźwości w systemie SMOK

Doposażając moduł identyfikacji kierowcy i kontroli czasu pracy w dodatkowe urządzenie pomiarowe, jakim jest alkomat, powstaje narzędzie do kontroli trzeźwości pracowników z jednoczesną ich identyfikacją.

Z tego rozwiązania korzysta największa w Polsce i jedna z największych firm wodociągowych w Europie - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A., które posiada flotę ok. 450 pojazdów.

Zasady działania kontroli trzeźwości w systemie SMOK

Przed rozpoczęciem pracy kierowca loguje się do systemu SMOK, potwierdzając swoją tożsamość, przy użyciu identyfikatora, np. karty elektronicznej lub pastylki Dallas.

Kierowca zostaje poinformowany o konieczności poddania się badaniu trzeźwości. W zależności od ustawień systemu SMOK wybór osoby do badania może być losowy lub dotyczyć wszystkich kierowców.

Pomiar może być udokumentowany wykonaniem zdjęcia, co umożliwia weryfikację czy badaniu poddał się kierowca do którego należy identyfikator.

System SMOK automatycznie rejestruje każde wykonane badanie trzeźwości.

W przypadku wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu, mogą być zastosowane następujące sposoby reakcji systemu SMOK na zaistniałe zdarzenie:

  • wyświetlenie komunikatu na ekranie komputera dyspozytora,
  • zablokowanie możliwości uruchomienia pojazdu,
  • uniemożliwienie kierowcy dostępu do listy zleceń wyświetlanej na terminalu w kabinie pojazdu – brak możliwości rozpoczęcia pracy,
  • przesłanie komunikatu / e-maila z informacją zaistniałym zdarzeniu do wskazanej wcześniej osoby, np. przełożonego.

W niniejszym materiale zostały wymienione najczęstsze reakcje systemu na niepomyślne przejście badania trzeźwości przez kierowców. Alkomat może być wykorzystywany do kontroli pozostałych pracowników zatrudnionych w firmie.

Korzyści z zastosowania

  • Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez niedopuszczenie do pracy pracowników będących pod wpływem alkoholu,
  • Prewencyjne działanie mające na celu ograniczenie powstawania strat materialnych i wypadków.

ZAUFALI NAM