Więcej informacji

Autoryzacja i Identyfikacja

W obecnych czasach bezpieczeństwo kierowcy stawiane jest na pierwszym miejscu. Rozmaite przedsiębiorstwa za pomocą różnych sposobów - mniej lub bardziej sprawdzonych - próbują takie bezpieczeństwo zapewnić. Często o tym, że rozwiązanie jest całkowicie nieprzydatne można przekonać się dopiero po jego wdrożeniu, za które niestety i tak trzeba zapłacić. Przedstawiamy wybrane metody autoryzacji dostępu do pojazdu, stosowane w systemie SMOK (System Monitoringu Obiektów Kraków) prezentowane na przykładach przedsiębiorstw, w których wdrożenie przyniosło oczekiwane rezultaty.

Określenie „autoryzacja" oznacza metodę za pomocą, której system sprawdza, czy pojazd jest użytkowany przez uprawnione osoby. W systemie SMOK autoryzacja może być stosowana na wielu poziomach: przed i po wejściu do pojazdu, przed uruchomieniem silnika. Sterownik GPS wyposażony jest w odpowiednie wejścia, do których można podłączyć różnego rodzaju czytniki. Za ich pomocą realizowana jest autoryzacja. Powszechnie stosuje się czytniki dotykowe „Dallas" oraz transponderowe czytniki zbliżeniowe oparte na technologii RFID (ang. Radio Frequency Identification).

Autoryzacja otwarcia drzwi

Poprzez podpięcie do sterownika GPS specjalnego czytnika możliwa jest autoryzacja otwarcia drzwi. Czytnik RFID jest zamontowany na przedniej szybie, dzięki czemu dostęp do niego jest możliwy zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz pojazdu. Procedura autoryzacji odbywa się w następujący sposób: przed otwarciem drzwi kierowca powinien przyłożyć pastylkę (np. w formie breloka) do czytnika, który sprawdza czy przyłożony brelok ma uprawnienia wcześniej zdalnie zaprogramowane z poziomu oprogramowania przez wyznaczoną do tego osobę. Jeżeli tak jest, na czytniku zapali się dioda sygnalizująca stan zalogowania. Wówczas kierowca w przeciągu jednej minuty może dowolnie otwierać drzwi bez generowania sygnałów alarmowych wysyłanych do dyspozytora. W przypadku otwarcia drzwi po użyciu breloka nie posiadającego uprawnień lub też po upłynięciu jednej minuty od ostatniego zalogowania wysyłany zostaje sygnał z alarmem do oprogramowania zainstalowanego u dyspozytora. Dodatkowo alarm o nieautoryzowanym dostępie do pojazdu może zostać wysłany SMSem do wybranych osób na telefony komórkowe.

Autoryzacja uruchomienia silnika pojazdu

Kolejnym rozwiązaniem jest autoryzacja za pomocą czytnika „Dallas", powiązanego z wyjściem sterownika GPS, do którego podłączony jest rozrusznik. W tym przypadku autoryzacja odbywa się na poziomie uruchomienia silnika pojazdu a dokładniej włączenia stacyjki (zapłonu). Rozwiązanie polega na tym, że kierowca nie jest w stanie uruchomić samochodu bez wcześniejszego przyłożenia autoryzowanej pastylki do czytnika. Konfiguracja uprawnionych pastylek w urządzeniu jest zdalnie przeprowadzana w centrum monitorowania pojazdów przez operatora. Dzięki zdalnej konfiguracji, w każdej chwili do urządzenia można przypisać inne pastylki. Przy próbie uruchomienia pojazdu bez autoryzacji, oprócz zablokowania rozrusznika do centrum monitorowania wysyłany jest sygnał z alarmem, o czym operator telefonicznie informuje właściciela pojazdu. Warto wspomnieć, że w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa istnieje możliwość zastosowania różnych metod, które w większości przypadków wykorzystują pewne elementy powyżej opisanych rozwiązań.

ZAUFALI NAM