Więcej informacji

Bezpieczeństwo

Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, można pojazdy wyposażyć w takie akcesoria jak: przyciski antynapadowe, mikrofony transmitujące głos z kabiny, zestawy pilota antynapadowego, interfejs "obraz" umożliwiający podłączenie kamery.

Sterownik pojazdowy jest wyposażony w wejścia, za pomocą których możemy monitorować pracę podłączonych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, jak również wyjścia umożliwiające operatorowi (bezpośrednio ze stanowiska bazowego) załączać zdalnie np. blokadę rozrusznika itp. Użytkownik ma możliwość konfiguracji każdego z wejść/wyjść.

W momencie zadziałania czujnika operator zostanie poinformowany o tym sygnałem dźwiękowym oraz zostaną wyświetlone na ekranie komputera bazowego szczegółowe dane na temat czasu zajścia tego zdarzenia i urządzenia, które spowodowało wywołanie alarmu.

obsługa alarmu

Obsługa alarmu przez operatora bazy.

przyjęcie zdarzenia alarmowego

Przyjęcie zdarzenia alarmowego spowodowanego wciśnięciem przycisku antynapadowego kierowcy.

Za pomocą oprogramowania bazowego mamy możliwość definiowania tzw. obszaru dozwolonego w którym powinien znajdować się pojazd. Przemieszczenie się obiektu poza granice wytyczonego obszaru powoduje wygenerowanie alarmu.

Na podobnej zasadzie możliwe jest stworzenie tzw. trasy wzorcowej. Operator zadaje tolerancję wyrażoną w metrach i jeżeli pojazd zjedzie z wytyczonej trasy zostanie wygenerowany alarm.

W celu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, mamy możliwość skorzystania z funkcji trybu postoju. W tym celu stosuje się przełącznik umieszczony w kabinie kierowcy, za pomocą którego kierowca uaktywnia tryb. Funkcję tą można również załączyć zdalnie z bazy.
Gdy podczas uaktywnionego trybu postoju nastąpi przemieszczenie pojazdu zostanie wygenerowany alarm.

PRZYSTAWKA "OBRAZ"

Do przystawki można podpiąć do 4 kamer. Transmisja zdjęć z tych kamer możliwa jest na życzenie przez pojedyncze odpytanie lub przez cykliczne automatyczne odpytywanie. Zdjęcia poddawane są kompresji. Operator może na bieżąco decydować o stopniu kompresji obrazu (a tym samym jego jakości, koszcie przesyłu, czasie przesyłu). Zdjęcia przesyłane są do bazy poprzez transmisje GSM-GPRS. Algorytm odpytywania cyklicznego wygląda następująco: operator włącza opcję odpytania automatycznego dla obiektu zaznaczając interesujące go kamery. Program wysyła żądanie przesłania zdjęcia z pierwszej zaznaczonej kamery do sterownika i oczekuje na odpowiedź. Jeżeli kamery zamontowane są w kilku sterownikach, można równocześnie odpytywać więcej niż 1 sterownik. Maksymalna ilość uzależniona jest od przepustowości łącza.

Zdjęcia z wnętrza pojazdu wykonane za pomocą interfejsu "Obraz"

System umożliwia również zabezpieczenie dostępu do programu bazowego tak, aby obsługiwać bazę mogły jedynie osoby do tego uprawnione. W tym celu umożliwiono logowanie każdego operatora za pomocą swojego hasła.
Oprogramowanie bazowe umożliwia nadawanie różnego poziomu uprawnień dla poszczególnych operatorów. Dodatkowo wszystkie czynności wykonywane przez operatora są rejestrowane i archiwizowane za pomocą tzw. rejestru zdarzeń.

nadawanie uprawnień operatorom

Kontrola dostępu, nadawanie uprawnień operatorom

ZAUFALI NAM