Więcej informacji

Kontrola czasu pracy

Zainstalowanie dodatkowych czujników pozwala na uzyskanie danych o czasie i miejscu pracy poszczególnych urządzeń zamontowanych w pojeździe.

Dane te mogą być przedstawione w formie graficznej lub tabelarycznej.

Identyfikacja kierowcy

W zależności od zastosowanych rozwiązań, kierowca może być identyfikowany poprzez:

  • chip w formie "pastylki Dallasa"
  • wpisanie swojego kodu
  • kartę bezstykową
  • klucz kodowy

Podłączenie do dostępnej w pojeździe magistrali CAN

Dzięki podłączeniu poprzez interfejs do magistrali CAN możliwe jest nie tylko sczytywanie informacji o poziomie paliwa, ale również innych parametrów eksploatacyjnych pojazdu, takich jak prędkość, stan licznika, ciśnienie w obwodzie hamulcowym, całkowite zużycie paliwa, obroty silnika, temperatura płynu chłodzącego, położenie potencjometru, otwarcie drzwi i inne (pod warunkiem, że parametry te będą dostępne w szynie CAN pojazdu).

Czujnik pracy sprzętu

Instalowany jest wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba rejestracji pracy wyszczególnionego urządzenia np. lemiesza, łyżki, haka załadowczego itp.

Termometr

Do urządzenia pojazdowego można podłączyć elektroniczny termometr. Ten element montowany jest najczęściej w pojazdach "chłodniach".

wykres temperatury

Wykres temperatury

Identyfikator naczepy

Identyfikator w postaci chipu, montowany w gnieździe złącza spiralnego, łączącego przyczepę z ciągnikiem. Stosowany w przypadkach, gdy możliwe jest wymienne używanie naczep. Umożliwia tworzenie zestawień pracy przyczep.

raport drogowy

Raport drogowy - szczegółowe przedstawienie pracy pojazdu

Czujnik otwarcia

Magnetyczny lub transponderowy (chip o unikatowym numerze odczytywany drogą radiową). Umożliwia kontrolę otwarcia klap, drzwi, itp.

Raport czasu pracy

ZAUFALI NAM