Więcej informacji

System lokalizacji maszyn budowlanych

Oferowany przez ELTE GPS System Monitorowania Obiektów Kraków (SMOK) w branży budowlanej umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym obiektów ruchomych i wyświetlanie na ekranie monitora na mapach cyfrowych bieżących informacji o ich położeniu. Niezależnie od wielkości oraz zastosowania posiadanej floty pojazdów, oparty na technologii GPS i GSM system jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym pracę całego przedsiębiorstwa.

Zastosowanie systemu w budownictwie umożliwia kontrolowanie czasu pracy operatorów maszyn, służy weryfikacji zleconych zadań. Stały monitoring zwiększa bezpieczeństwo pracowników i sprzętu.

Dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych oraz poprzez bieżące rejestrowanie zużycia paliwa, system pozwala obniżyć koszty utrzymania floty pojazdów. System ten zatem można polecić wszystkim przedsiębiorstwom organizującym i wykonującym roboty budowlane.

Elementy tworzące narzędzie do zarządzania posiadaną flotą maszyn budowlanych to:

 • sterownik ET-GPS-GSM, zwany również komputerem pokładowym, który może współpracować z różnymi urządzeniami lub czujnikami zainstalowanymi dodatkowo w pojeździe, co pozwala kontrolować wszystkie istotne parametry eksploatacyjne pojazdów. Istnieje także możliwość zdalnego sterowania pracą urządzeń.
 • aplikacje umożliwiające śledzenie i zarządzanie pojazdami (obiektami) w czasie rzeczywistym (określające pozycję obiektu na mapie) oraz analizę i wizualizację danych zarejestrowanych przez sterownik GPS. Oprogramowanie pozwala na precyzyjną analizę pracy obiektu ruchomego, również z miejsc w których nastąpiła utrata łączności (np. brak zasięgu sieci GSM). Analizie podlegają nie tylko dane dotyczące położenia i prędkości poruszania się obiektu, lecz również informacje o pracy wszystkich zamontowanych czujników, podłączonych do sterownika GPS.

Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlaną szczególnie polecane są następujące akcesoria pojazdowe:

 1. Urządzenia służące do kontroli czasu pracy:
  • czujnik pracy sprzętu (instalowany na pojeździe, wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba rejestracji pracy wyszczególnionego urządzenia np. lemiesza, łyżki, haka załadowczego, itp.),
  • identyfikator operatora pojazdu w formie pastylki Dallas, karty bezstykowej, klucza kodowego, bądź możliwość wpisywania swojego kodu, co pozwala na sprawne generowanie kart kierowców i zestawianie zapisów pracy sprzętu z danymi konkretnych pracowników.
 2. Urządzenie pomiarowo-sygnalizacyjne służące do kontroli paliwa w zbiorniku:
  • mikroprocesorowa sonda,
  • procesorowy analizator poziomu paliwa,
  • czujnik otwarcia "korka" wlewu paliwa.
 3. Ponadto, ELTE GPS oferuje szereg innych akcesoriów, takich jak: zestaw głośno-mówiący, czy interfejs do magistrali CAN (umożliwiający monitorowanie i rejestrowanie wielu parametrów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu przez podpięcie do fabrycznie montowanych czujników).

Wdrożenie satelitarnego systemu lokalizacji obiektów ruchomych w przedsiębiorstwach budowlanych:

 • znacząco ułatwia sprawne zarządzanie personelem i zapleczem sprzętowym,
 • stanowi bogate źródło informacji na potrzeby logistyczne i administracyjne firmy - dzięki bieżącej rejestracji i archiwizacji pozycji geograficznej maszyn, czasu i sposobu realizacji pracy, ilości postojów, pustych przebiegów oraz pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku,
 • to posiadanie rozległej bazy danych stanowiącej dla przedsiębiorcy podstawę planowania,
 • ułatwia sprawne zarządzanie personelem i zapleczem technicznym,
 • wpływa na zwiększenie efektywności i wydajności pracy obsługi technicznej poprzez stały nadzór nad użytkowanym sprzętem.

ZAUFALI NAM