Więcej informacji

Moduł ewidencji stanu oraz czasu pracy wyposażenia pojazdów straży pożarnej

Zastosowanie rozwiązania jakim jest moduł ewidencji stanu oraz czasu pracy wyposażenia pojazdów straży pożarnej, pozwala na szczegółowe rozliczenie z ilości używanego osprzętu będącego na wyposażeniu pojazdu oraz czasu jego użytkowania. Każde narzędzie w pojeździe wyposażone jest w identyfikator RFID. Przy pomocy bezprzewodowego skanera w szybki i łatwy sposób można zweryfikować, czy sprzęt znajdujący się na pojeździe jest kompletny. Oprzyrządowanie mechaniczne typu pilarki, nożyce, może być dodatkowo wyposażone w układ elektroniczny, który zlicza czas ich pracy.

System po zeskanowaniu elementów wyposażenia pojazdu, automatycznie powiadamia o ewentualnych brakach w osprzęcie, gdyż informacje o ich ilości i rodzaju przechowywyane są w dedykowanej bazie danych. Moduł umożliwia generowanie raportów ewidencyjnych oraz raportów czasu pracy sprzętu, a poprzez integrację z systemem lokalizacji pojazdu, umożliwia szczegółową analizę ich wykorzystania w trakcie prowadzonych działań.

Przykładowy raport czasu pracy osprzętu dodatkowego

ZAUFALI NAM