Więcej informacji

Moduł kontroli Paliwa

Zastosowanie systemu SMOK to lepsze zarządzanie gospodarką paliwową. Umożliwia szybkie i sprawne zestawienie zatankowanego i zużytego paliwa dla danego pojazdu lub grupy pojazdów. W celu kontroli paliwa dostępny jest szereg urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych takich jak: interfejs do fabrycznego pływaka, interfejs CAN, cyfrowa mikroprocesorowa sonda paliwa oraz transponderowy czujnik otwarcia wlewu z sitkiem antykradzieżowym.

Mikroprocesorowa sonda

Mikroprocesorowa, pływakowa sonda poziomu paliwa służy do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku, w którym jest zamontowana. Pomiar poziomu paliwa polega na określeniu położenia pływaka, który może się przesuwać wzdłuż owalnej rury z umieszczoną wewnątrz listwą pomiarową. Sonda ta jest najbardziej, spośród wszystkich tego typu urządzeń, odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Montaż cyfrowej mikroprocesorowej sondy paliwa w zbiorniku wraz z czujnikiem otwarcia wlewu paliwa z transponderem RFID i sitkiem antykradzieżowym.

Transponderowy czujnik korka wlewu paliwa

Transponderowy czujnik korka wlewu paliwa służy do kontroli otwarcia wlewu zbiornika. Działa on na zasadzie kontroli położenia transpondera (taga) RFID. Jeżeli w polu odczytu anteny czytnika znajduje się transponder o unikalnym, znanym czytnikowi numerze, czytnik przesyła tą informację poprzez koncentrator do sterownika. Gdy transponder zostanie usunięty z pola odczytu, informacja o tym zdarzeniu zostanie przesłana do sterownika. Odczyt numeru transpondera odbywa się przy użyciu nisko-energetycznych fal radiowych. Zebrane przez sterownik informacje m in. o stanie czujnika otwarcia wlewu paliwa przesyłane są na serwer, a następnie do komputerów w bazie floty.

Interfejs do fabrycznego czujnika poziomu paliwa

Urządzenie to podłączane jest do istniejącego już w baku pojazdu zwykłego fabrycznego czujnika paliwa (pływaka). Umożliwia on rejestrację poziomu paliwa w baku poprzez pomiar napięcia pojawiającego się na wyjściu "pływaka". Dokładność pomiaru zależy od precyzyjności fabrycznego czujnika pojazdu. Ta metoda pomiaru może być obarczona dość dużym błędem przede wszystkim z uwagi na wahania poziomu paliwa w zbiorniku, nieliniowość wskazań miernika oraz ze względu na występowanie w górnej i dolnej części zakresu pomiarowego czujnika tzw. "martwych stref". Innym problemem jest brak zasilania "pływaka" przy wyłączonej stacyjce, co powoduje brak rejestracji poziomu podczas postojów.

Interfejs CAN

Interfejs CAN służy do przesyłania danych bezpośrednio z pojazdowej Magistrali CAN, która jest szeregową siecią przesyłu cyfrowych informacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi w pojeździe. Interfejs pozwala na połączenie magistrali CAN ze sterownikiem pojazdowym GPS dzięki czemu informacje z komputera pokładowego pojazdu przekazywane są do sterownika GPS następnie poprzez transmisję danych GPRS wysyłane do serwera i zapisywane w bazie danych oraz wyświetlane na ekranie komputera użytkownika. Jedną z przesyłanych informacji jest ilość paliwa w zbiorniku pojazdu. Oprócz informacji rejestrowanych przez komputer pokładowy dot. poziomu paliwa interfejs może odczytywać inne parametry, takie jak: stan licznika, ciśnienie w obwodzie hamulcowym, całkowite zużycie paliwa, obroty silnika itp.

Przykład jednego z wielu raportów pozwalających na kontrolę paliwa – Karta Drogowa – Ogólna.

Przykład jednego z wielu raportów pozwalających na kontrolę paliwa – Raport tankowań pod korek.

Widok wykresu ilości paliwa w funkcji czasu wraz z wizualizacją innych parametrów. Przykład ubytku paliwa.

Widok wykresu ilości paliwa w funkcji drogi z zaznaczonymi ubytkami paliwa.

Widok ekranu smartfonu z komunikatami SMS o alarmach – otwarcie korka wlewu paliwa poza zdefiniowanym obszarem tankowania oraz o ubytku paliwa.

W praktyce montaż wymienionych urządzeń to:

  • oszczędność paliwa poprzez wprowadzenie procesu rozliczania zgodnie z faktycznym poziomem jego zużycia,
  • prawidłowa koordynacja wykonywanych prac oraz ścisły nadzór nad użytkowaniem pojazdów,
  • optymalizacja wykorzystania floty samochodowej oraz wsparcie w procesie planowania i kontroli użycia posiadanych pojazdów,
  • kontrola punktów tankowania pojazdów, która jest szczególnie ważna w przypadku, gdy firma nie ma własnych stacji paliwowych, a paliwo kupowane jest w stacjach zewnętrznych, pozwala to na uniknięcie dokonywania tankowań w nieautoryzowanych stacjach z wątpliwą jakością paliwa,
  • możliwość oceny eksploatacji pojazdu przez różnych kierowców,
  • możliwość wykrywania kradzieży paliwa ze zbiorników paliwowych,
  • możliwość sygnalizacji otwarcia korka wlewu paliwa poza wyznaczonymi obszarami np. Bazy.

ZAUFALI NAM