Więcej informacji

System zarządzania pojazdami policyjnymi

Oferowany system dynamicznej lokalizacji pojazdów policyjnych może być jednym z podstawowych elementów Systemu Wspomagania Dowodzenia.

Najważniejsze cechy systemu lokalizacji:

 • obsługa map cyfrowych, wektorowych i rastrowych,
 • obrazowanie na mapie położenia pojazdów patrolowych z określeniem ich aktualnych statusów w trybie ciągłym lub na żądanie oficera dyżurnego,
 • zmiany statusu wprowadzane przez załogę radiowozu,
 • automatyczna detekcja włączenia sygnałów uprzywilejowania,
 • sygnalizacja zagrożenia dla patrolu lub pojazdu.

Powyższe funkcje pozwalają m.in. na:

 • przydzielanie zadań załogom będącym najbliżej miejsca zdarzenia,
 • korygowanie ilości środków ruchomych przy prowadzeniu pościgów i blokad,
 • prowadzenie efektywnych obserwacji obiektów ruchomych będących przedmiotem zainteresowania pracowników wydziału techniki operacyjnej, lokalizowanie w szybkim tempie patroli ruchomych wzywających pomocy,
 • nadzorowanie kolumn pojazdów stanowiących ochronę delegacji państwowych oraz ważnych osobistości (przykład: materiał na temat monitorowania wizyty Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzydowskiej),
 • przesyłanie dyspozycji oraz komunikatów (w formie cyfrowej) do alfanumerycznych terminali samochodowych. Podsłuchiwanie tych informacji jest niemożliwe.

W naszej ofercie można znaleźć jeszcze jeden interesujący produkt kierowany do służb policyjnych tj. moduł programowy zwany „Bazą danych zagrożeń kryminalnych". Jest to aplikacja umożliwiająca policji katalogowanie wszelkich zdarzeń kryminalnych jakie wystąpiły na danym terenie. Umożliwia ona tworzenie różnego typu raportów i zestawień na podstawie uprzednio wpisanych do bazy danych, a także daje możliwość obrazowania zarejestrowanych zdarzeń na planie miasta.

Różnorodność funkcjonalności systemu pozwala na jego zastosowanie nie tylko do precyzyjnej lokalizacji pojazdów i wspomagania działalności operacyjnej policji, ale również poprzez montaż w pojazdach dodatkowych czujników i urządzeń do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom poprzez zastosowanie w pojeździe takich akcesoriów jak: przycisk anty-napadowy, mikrofony transmitujące głos z kabiny,
 • komunikacji z kierowcą za pomocą terminali, które pozwalają na przesyłanie wiadomości tekstowych między pojazdem a bazą,
 • kontroli czasu pracy kierowcy,
 • kontroli zużycia paliwa,
 • dokonywania analizy i odczytu takich parametrów jak: prędkość maksymalna/średnia auta, ilość zatankowanego i zużytego paliwa, status pojazdu – etapu realizacji zgłoszonego zdarzenia, przebieg pojazdu, ciśnienie oleju, temperatura, naciśnięcie pedału gazu itp. (wszystko co oferuje CAN auta), czas pracy oraz czas postoju, przebyta droga na zainstalowanej w systemie mapie, ruch obiektów oraz ich statusów z archiwum gromadzonego przez system dotyczącego danego pojazdu, informacja o zalogowanym do systemu kierowcy.
Prezentacja transmisji obrazu w oparciu o sterownik GPS na targach Expoltech.

ZAUFALI NAM