Więcej informacji

Mapa zagrożeń

W naszej ofercie pojawia się również aplikacja programowa zwana potocznie "mapą zagrożeń" - jest to produkt naszego autorstwa i pomysłu o oficjalnej nazwie BAZA DANYCH ZAGROŻEŃ KRYMINALNYCH.
„Baza danych zagrożeń kryminalnych" jest programem umożliwiającym Policji katalogowanie wszelkich zdarzeń kryminalnych jakie wystąpiły na danym obszarze. Program posiada możliwość tworzenia raportów na podstawie informacji wpisanych do bazy danych oraz obrazowania (wyświetlania) miejsc zdarzeń na planie miasta.
Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych okien funkcyjnych, które przybliżą funkcjonalność, a przez to użyteczność wykorzystania przedmiotowej aplikacji.

Po uruchomieniu programu pojawia się okno powitalne, gdzie mamy do wyboru sześć głównych opcji.
Przyciski:

  • „Rejestr zdarzeń" i „Notowania kryminalne" odnoszą się do części bazo-danowej,
    • „Rejestr zdarzeń" - umożliwia rejestrowanie (wpisywanie) zaistniałych zdarzeń kryminalnych wraz z ich krótkim opisem oraz miejscem zajścia pod kolejnym nadanym numerem sprawy w celu łatwiejszej późniejszej identyfikacji;
    • „Notowania kryminalne" - umożliwia stworzenie bazy personalnej osób notowanych wraz z określeniem przyczyny notowania /artykuł pod wykroczenie którego podlega notowany/
  • „Mapa" wyświetla wybrany plan miasta
  • „Przestępczość według rejonów" i „Zegar zagrożeń" dotyczą opcji generowania raportów:
    • „Przestępczość według rejonów" - umożliwia użytkownikowi stworzenie stosownego raportu mówiącego o rodzaju zdarzeń kryminalnych występujących na danym zdefiniowanym wcześniej terenie w zadanym okresie czasu /sam użytkownik konfiguruje postać raportu w oparciu o różnego typu pola wyboru/
  • „Użytkownicy" pozwala na nadanie konkretnych uprawnień wszystkim użytkownikom przedmiotowej aplikacji.

ZAUFALI NAM