Więcej informacji

Moduł lokalizacji

Najważniejszym elementem systemu SMOK zamontowanym na pojeździe jest sterownik GPS. Sterownik zapisuje dane o lokalizacji pojazdu, jego prędkości, kierunku poruszania się oraz dane z czujników i interfejsów. Wbudowana wewnętrzna pamięć sterownika GPS archiwizuje te dane i na ich podstawie możliwe jest generowanie różnego rodzaju raportów, m.in. z tras przejazdu, postojów, miejsc uruchomienia motopompy, sygnału uprzywilejowania, itp.

Sterownik GPS

Schemat systemu lokalizowania strażaków dla jednostek OSP

Przy udziale jednostek OSP został opracowany system lokalizowania strażaków. Poniższy schemat obrazuje sposób działania tego systemu przy wykorzystaniu głównego elementu, którym jest lokalizator osobisty GPS.

Lokalizator osobisty GPS

Lokalizatory osobiste z powodzeniem mogą być wykorzystywane w lokalizowaniu ratowników medycznych w trakcie imprez masowych.

Monitorowanie pojazdów możliwe jest w aplikacji SMOK Net uruchamianej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, itd., jak również za pomocą pakietu programów instalowanych na komputerze: GPS Monitor i Rejestr GPS.

Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy na cyfrowej mapie

Wizualizacja trasy przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ze wskazaniem miejsc i czasu uruchomienia sygnału uprzywilejowania.

Monitorowanie pojazdów możliwe jest również w aplikacji SMOK Mobile instalowanej na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet pracujących pod systemami operacyjnymi: iOS, Android.

Lista - podgląd

Mapa - podgląd

Mapa - szczegóły - podgląd

ZAUFALI NAM