Więcej informacji

Moduł monitorowania zabudowy

System Monitorowania Pojazdów SMOK do monitorowania zabudowy został opracowany przy ścisłej współpracy z naszymi Klientami, tak, aby spełniał ich potrzeby, oczekiwania oraz wymagania obowiązujące na rynku. Oferowany przez ELTE GPS moduł monitorowania zabudowy można zastosować do każdego rodzaju zabudowy. System SMOK umożliwia monitorowanie i zapis szeregu danych w zależności od rodzaju zabudowy dotyczących, np. pracy motopompy, ilości środka pianotwórczego, uruchomienia sygnału uprzywilejowania, itp.

Dane zarejestrowane przez sterowniki GPS, mogą być prezentowane za pomocą aplikacji SMOK Net i/lub oprogramowania dedykowanego GPS Monitor i Rejestr GPS w formie różnych raportów – szczegółowych dla pojedynczych pojazdów czy raportów zbiorczych dla wielu pojazdów – w formie kart drogowych w których zawarte mogą być dane o czasie pracy i miejscu pracy poszczególnych urządzeń (motopomp, sprężarek, itp.) czy ilości przejechanych kilometrów, stanie licznika, zużyciu paliwa, uruchomieniu sygnału uprzywilejowania, itp.

Raport zbiorczy pracy urządzeń dodatkowych

Raport drogowy z pracy urządzeń dodatkowych w oprogramowaniu Rejestr GPS

ZAUFALI NAM