Więcej informacji

System SMOK w służbach medycznych

Proponowany przez nas system umożliwia śledzenie pozycji wszystkich pojazdów ratowniczych, jak również przesyłanie do pojazdu zleceń i odbieranie statusów aktualnie wykonywanych czynności. Posiadanie tej wiedzy prowadzi do optymalizacji wykorzystania ambulansów oraz skrócenia czasu dojazdu do pacjenta, co w wielu przypadkach decyduje o życiu człowieka.
Po analizie występujących problemów i sprecyzowaniu potrzeb system lokalizacji pojazdów jest dostosowany do wymagań służb medycznych. System monitoruje ambulanse medyczne dając możliwość weryfikacji, zarządzania i kontroli jakości świadczonej usługi.

System umożliwia bieżące monitorowanie położenia pojazdów wraz z wyświetleniem aktualnego statusu każdego lokalizowanego ambulansu medycznego i transfer danych z pojazdów do serwera bazowego poprzez wykorzystanie technologii GPRS.

Konfiguracja serwera umożliwia rozbudowę systemu w przyszłości tak, aby możliwym było monitorowanie większej ilości pojazdów i podłączenie kolejnych stanowisk obsługi systemu typu klient. Urządzenia pojazdowe posiadają możliwość zdalnej wymiany oprogramowania pozwalającą na rozszerzenie funkcjonalności bez konieczności przeprowadzenia prac serwisowych na pojazdach i wymiany urządzeń.

Funkcje Systemu:

 • śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, kontrolowanie czy na czas docierają do miejsc przeznaczenia,
 • gromadzenie wszystkich danych historycznych z monitorowanych pojazdów w bazie danych,
 • wyświetlanie na mapie lokalizacji, prędkości i aktualnego statusu pojazdu,
 • wysyłanie zleceń,
 • prezentacja graficzna na planie przebytej trasy,
 • przesyłanie informacji o czasie i miejscu załączenia i wyłączenia sygnałów uprzywilejowania,
 • definiowanie kryteriów umożliwiających automatyczne informowanie dyspozytora o nieprawidłowościach,
 • tworzenie analiz i statystyk na podstawie danych przekazywanych do systemu,
 • zaznaczenie obszarów w celu kontroli wjazdów i wyjazdów,
 • rozliczanie pracy kierowców i pojazdów oraz sporządzanie raportów,
 • tworzenie listy tras przejazdów określonych parametrem czasu, tj. dzień, godzina, minuta, pozwalających na wykonywanie indywidualnych analiz, rysowanie wykresów, obliczanie przebytej drogi, itp.

Urządzeniami stanowiącymi element Systemu montowanymi w pojeździe jest sterownik pojazdowy umożliwiający przesyłanie danych na serwer oraz terminal PDA.

W zależności od potrzeb użytkowników występuje możliwość montażu terminala statusów PDA.

 • Teminal PDA wyposażony jest w ekran dotykowy, pozwalający nie tylko na informowanie bazy o statusie wykonywanych czynności, ale również na komunikację z dyspozytorem i nawigację do miejsca zgłoszenia. Otrzymane od dyspozytora współrzędne pozwalają na wskazanie kierowcy optymalnej trasy dojazdu do miejsca zgłoszenia oraz umożliwiają precyzyjne obliczenie czasu, jaki będzie konieczny na dotarcie do punktu docelowego.
  terminal dotykowy

  Terminal statusów PDA z wyświetlaczem graficznym i ekranem dotykowym

ZAUFALI NAM