Więcej informacji

Czy system SMOK będzie działał również w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej?

TAK, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, do której dana jednostka OSP przynależy, jest wdrożony system SMOK. Rozbudowa systemu opiera się wyłącznie na opomiarowaniu nowych pojazdów i dodaniu ich do istniejącej infrastruktury. Serwer i całe zaplecze jest już gotowe, korzystają z niego jednostki PSP w całym kraju. Podłączenie do systemu pozwala na skuteczne zarządzanie jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

ZAUFALI NAM