Więcej informacji

Moduł mapowy

Moduł mapowy umożliwia wizualizację danych z systemu SMOK na rozmaitych mapach, np. mapach firmy E-mapa, Open Street Map oraz Targeo. Możliwe jest również wykorzystanie dowolnych map pracujących w oparciu o usługę WMS lub TMS oraz innych np. zaimportowanych z pliku Shapefile. Cyfrowe mapy umożliwiają wyszukiwanie adresów oraz planowanie tras przejazdów (np. wg kryteriów – najkrótsza, najszybsza, ekonomiczna - z możliwością tworzenia szablonów dla samochodów osobowych lub ciężarowych). Możliwa jest również wizualizacja danych z systemu GPS na mapach klienta, np. mapach z infrastrukturą wodociągową.

Aplikacja SMOK Net posiada również funkcję, która pozwala na eksport dowolnie wskazanego punktu na mapie, na zewnętrzne aplikacje mapowe, np. Google Maps (wykorzystanie widoku satelitarnego bądź funkcji Street View).

Moduł mapowy umożliwia nanoszenie na cyfrowe mapy rozmaitych kształtów, np. punktów, tras, obszarów (w formie okręgu lub wielokąta). Możliwe jest również grupowanie kształtów oraz wyświetlanie wybranych grup kształtów – np. bazy, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, punkty poboru wody, stacje benzynowe, elementy infrastruktury wodociągowej, itp.

Wyszukiwanie obecności obiektów w obszarze

Tworzenie kształtów na mapie

ZAUFALI NAM