Więcej informacji

Moduł terminala PDA

Dotykowy terminal PDA stanowi jeden z podstawowych elementów składowych systemu SMOK - wspomaga i usprawnia proces wykonywania zleceń. Terminal umożliwia realizację wielu funkcji, m.in. możliwość komunikacji z kierowcą, nawigacji GPS. Umożliwia również wyświetlenie zaplanowanych zleceń do realizacji w postaci tabelarycznej lub wprowadzania informacji o użyciu tzw. drobnego sprzętu.

Terminal umożliwia wyświetlenie otrzymanych zleceń w postaci zestawienia zleceń wraz z danymi adresowymi.

Połączenie funkcjonalności terminala PDA oraz identyfikacji kierowcy, pozwala na przypisywanie poszczególnych zleceń, konkretnym zalogowanym w pojeździe kierowcom/pracownikom. Jednocześnie odpowiednia konfiguracja systemu SMOK nie pozwala na obsługę zleceń przypisanych do innego pracownika/kierowcy niż zalogowany.

Funkcja "szczegóły zlecenia", pozwala na wyświetlenie dodatkowej informacji o zleceniu – uwag do sposobu jego realizacji czy uzgodnień z klientem.

Dzięki aplikacji SMOK Net, przesyłane na terminal PDA zlecenia wraz z adresami ich realizacji są geotagowane, co pozwala na automatyczne nawigowanie do miejsca realizacji zlecenia, poprzez zainstalowaną na terminalu aplikację Auto- Mapa, bez konieczności ręcznego wprowadzania adresu.

Terminal PDA może służyć również do rozliczania wykorzystania urządzeń dodatkowych znajdujących się na pojeździe oraz pozwala grupować je pod kątem przeznaczenia lub zastosowania.

W terminalu PDA rozliczanie wykorzystania sprzętu dodatkowego tzw. drobnego sprzętu, może odbywać się poprzez wprowadzenie jego czasu pracy lub ilości przejechanych kilometrów w zależności od jego rodzaju i przeznaczenia.

Terminal umożliwia obustronną komunikację z dyspozytorem

ZAUFALI NAM