O Sienna APP

Nazwa firmy Sienna APP Sp. z o.o.
Siedziba ul. Sienna 14/11
31-041 Kraków, Polska
Miejsce rejestracji Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000533479
NIP 676-248-36-32
REGON 360226478
Kapitał zakładowy PLN 7 196 000,00
Email biuro@siennaapp.pl

ZAUFALI NAM